GLIMT FRA TVÆRKULTURELT CENTERS FORÅRSKONFERENCE den 15.-16. marts

Flugt sætter spor: At leve med tro, håb og empati i en konfliktfyldt verden 

MENNESKER MØDTES: Konferencen bød på en mosaik af mennesker, samtaler, bøn, musik, kunst og kulinariske oplevelser. Her var rig lejlighed til at udveksle erfaringer på tværs af landsdele, sprog, kirketilhørsforhold og opholdsgrundlag. 80 mennesker mødtes og blev klogere på livet, troen og hinanden.

Læs mere: Glimt fra Tværkulturelt Centers forårskonference 2024

Flygtningesøndag 2023

Flygtninge er ikke tal - Flygtninge er menneskeliv

Markér FNs internationale flygtningedag den 20. juni 

Flygtningesøndag: Ud over verden markerer kirker FNs internationale flygtningedagsøndag den 18. eller 25. juni.  

For os i Danmark er FNs flygtningedag anledning til at anerkende flygtninges bidrag til det danske samfund og dansk kirkeliv og minde om, at verdens flygtninge fortsat har brug for beskyttelse og for at blive modtaget med respekt, forståelse og solidaritet.   

Læs mere: Flygtningesøndag 2023

Migrantmenigheder havde ordet i Københavns Domkirke 

Se billeder

VIDEO: Sang på urdu: Medlemmer af pakistansk menighed i Emdrup Kirke (2 min.)  

VIDEO: Thai dansere fra Thai Church Copenhagen (52 sek.)

VIDEO: Ukrainske musikere: Natalia Pylypenko (violin) og Julia Zhukova (pianist) (34 sek.)

VIDEO: Sang på malayalam: Liya Eldhose, Malankara Syrian Orthodox Church (35 sek.)

HVORDAN fastholder vi vores kristne tro og identitet i Danmark som flygtninge/migranter? Det var temaet for årets Domkirketræf i Vor Frue Kirke i København en onsdag i september, hvor præster og ledere fra 12 migrantmenigheder med rødder i Afrika, Asien, Mellemøsten og Europa fik mikrofonen for at fortælle om visioner, værdier og aktuelle udfordringer. På tværs af sprog, kulturer og kirkesamfund var det for alle en hjertesag, at mennesker, der er nye i Danmark, ikke mister deres kristne tro i mødet med et sekulariseret vestligt samfund, ligesom mange understregede, at de også ønsker at dele kristendommen med danskere.     

Læs mere: Glimt fra Domkirketræf 2023 

Maj - 2022

”Hvis bøn er afmagtens sprog, har Store Bededag en særlig berettigelse i vores tid.”

Sådan skriver indvandrerpræst Niels Nymann Eriksen og pastor Ravi Chandran i en omtale af den økumeniske forbønsgudstjeneste Prayer for the Nation i Københavns Domkirke Store Bededag den 13. maj. 

Læs mere: Prayer for the nation

Inviter en flygtning i kirke søndag den 14. eller 21. juni

Abel IMG 7083 KortAsylboerntegner

Nåede I det ikke i pinsen? I en del sogne er der tradition for læsninger på forskellige sprog i pinsen. Sidste år læste nydanskere på mindst 45 forskellige sprog i 19 kirker. Men sådan gik det ikke i år. Efter den lange nedlukning og myndighedernes krav til antal og afstand m.m., var det kun få kirker, der kunne invitere nydanskere til at læse/medvirke ved pinsens gudstjenester.

Måske kunne man...: Vi opfordrer til, at præster/menigheder i stedet overvejer at markere FNs internationale flygtningedag den 20. juni i forbindelse med gudstjenesternesøndag den 14. eller 21. juni: 

- INVITÉR en flygtning til at læse søndagens tekst højt på sit modersmål.    

- KIRKEBØN: Inkludér verdens flygtninge i kirkebønnen.

- BØN: Bed en flygtning læse en kort bøn på dansk.

- LAV ET INTERVIEW med en flygtning. 

- VIS VIDEOEN Sjælsmarks børn maler (2 min.) eller læg link ud på hjemmeside. Se LINKnedenfor.

- VIS VIDEO / AFSPIL SANG: Abel Zemhret Kidane, flygtning fra Eritrea og medlem af Tværkulturelt Centers bestyrelse, synger sangen Vi takker Gud på sit modersmål tigrinya. Det var den sang, han sang sammen med andre eritreanske bådflygtninge, da deres båd nåede den italienske kyst i 2014 efter seks døgn på Middelhavet. Se LINK nedenfor.

LINK: Sjælsmarks børn maler (2 min.)

LINK: Sang på tigrinya (40 sek.)

CITAT: "Der er historier, som skal fortælles. Historier, som verden skal kende. Ikke alle flygtninge når frem og kan fortælle. Jeg nåede frem. Jeg er i live. Jeg kan fortælle." (Abel Zemhret Kidane - flygtning fra Eritrea)   

___________________________________________________________________________________________

FAKTA om verdens flygtninge:

- Flygtninge er enkeltpersoner, der er bragt i en situation, hvor de måtte flygte hjemmefra. Mange har ikke længere noget hjem.

- 90 procent af verdens 75 millioner flygtninge opholder sig primært i nærområder.

- To tredjedele er flygtninge i deres eget land.

- Halvdelen af verdens flygtninge er børn.

- En fjerdedel er kvinder.

I 2019 gav Danmark opholdstilladelse til 1.777 flygtninge. 781 blev familiesammenført med en flygtning (ægtefæller og børn).

De største flygtningegrupper i Danmark kommer fra Syrien, Irak, Libanon, Balkan/Eksjugoslavien, Iran og Somalia.

Læs mere: www.flygtning.dk

 

April - 2022

Information til ukrainere fra Udlændingestyrelsen: Link

Liturgier, bønner og anbefalinger til kirker samt historisk overblik over kirkerne i Ukraine m.m.:  Hjemmeside under Folkekirkens Mellemkirkelige Råd: Link

Myndighedernes kriseinformation:  Info om opholdstilladelse i Danmark til ukrainske statsborgere samt gode råd om, hvordan man taler med børn om krigen: Link

Krig, eksil og traumer: Vidensportalomtraumeratisering: traume.dk.

Læs mere: Ukrainske flygninge i Danmark

Marts - 2022

Den 59-årige palæstinenser Tarek Freiwat fra Nørresundby har modtaget Tværkulturelt Centers integrationspris Årets Krus - Årets Knus 2022. Prisen, der består

af krus, en kurv og et diplom, blev overrakt af pastor emeritus Claus Oldenburg, tidligere Garnisonskirken, i København i weekenden, hvor også tidligere

generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp Andreas Kamm havde sendt en skriftlig hilsen.  

Læs mere: Integrationspris til palæstinensisk flygtning

Februar - 2022

Lad os bede for medmenneskeligheden

"Lad os samles i bøn for medmenneskeligheden." Det siger den ukrainske græsk-katolske præst Vasyl Tykhovych, der har boet i Danmark siden 2005 og holder gudstjenester på ukrainsk i Sankt Ansgar Kirke i København, Sankt Norberts Kirke i Vejle og i Sct. Mariæ Kirke i Aalborg. Vasyl Tykhovych holdt den første gudstjeneste på ukrainsk i Danmark i 2007. 

I disse dage samles hanmed herboende ukrainere til bøn for sit land og folk. Han selv og mange andre herboende ukrainere har familiemedlemmer, der risikerer at blive sendt i krig.   

Lad os huske vores ukrainske medborgere i Danmark i forbøn, medleven og omsorg.  

Vedhæftetforslag til liturgi/andagt fra Folkekirkens mellemkirkelige Råd samt samt forslag til kirkebønpå søndag.

Læs mere: Ukrainere i Danmark

December - 2021

Også i år var herboende flygtninge og asylansøgere inviteret til lysgudstjeneste i Københavns Domkirke, hvor der blev bedt og tændt lys for verdens flygtninge. Omkring 80 flygtninge fra Iran, Syrien, Eritrea og flere andre lande deltog i gudstjenesten, der blev indledt med en lysprocession, hvor Københavns biskop sammen med børn og voksne asylansøgere fra Udrejsecenter Avnstrup og flere sognepræster i ornat bar levende lys ind i kirken.

Læs mere: Lysgudstjeneste for verdens flygtninge

i taknemmelighed

 Juli 2021

Tidligere overrabbiner Bent Melchior, der døde den 28. juli i år, har siden 2009 overrakt Tværkulturelt Centers integrationspris Årets Krus - Årets Knus 10 gange til en herboende kristen flygtning, der har gjort en særlig indsats for at skabe et meningsfuldt liv i Danmark og bygge bro mellem danskere og nydanskere. Flere gange stillede han også op til interviews på konferencer arrangeret af Tværkulturelt Center, hvor tidligere prismodtagere fra Irak og Eritrea interviewede ham om hans personlige erfaringer som flygtning. Det blev til åbne, livgivende og bevægende samtaler om virkeligheden som flygtning, og om aldrig at give op. Og altid med varme og humor.   

Læs mere: En hyldest til tidligere overrabbiner Bent Melchior

August 2020

Ikke mange nydanskere har fundet vej ind i folkekirkens menighedsråd. Går folkekirken glip af noget…?

” Der er ingen tvivl om, at Samir Bagi har skabt en anden forståelse i Ågerup og omegn for nydanskere. Han skaber bindebånd til andre nydanskere i sognet og binder sløjfer, så vi alle er med. Med sit smil og sin ydmyghed vinder han alles hjerter.” Grete Lietzen Nielsen, formand for Ågerup-Kirkerup-Hvedstrup Menighedsråd i Roskilde Stift

Læs mere: Menighedsrådsvalg: Nydanskere i menighedsrådet?

Kort XXX forside paaske blomster

Easter Blessing: "May the bright light of Christ who is risen in glory scatter the darkness from our hearts and minds and from this world." (David Adam)

Påskesalmer på dansk og engelsk: Aileen Itani synger velkendte danske og engelske påskesalmer akkompagneret af Roger Munck-Fairwood. En musikalsk påskehilsen fra Tværkulturelt Center, der gerne må deles. LINK aktivt fra den 4. april

Aileen Itani er professionel irsk/amerikansk operasanger og medlem af den internationale menighed International Church of Copenhagen i Sct. Andreas Kirke. 

Link til Youtube

Streamede gudstjenester med oversættelse til farsi fra Apostelkirken på Vesterbro lægges ud på Apostelkirkens Facebookside.

Læs mere: Påskehilsen fra Tværkulturelt Center

Marts 2020

På facebook ligger nu information om coronavirus på diverse sprog.

Tak til Krista Rosenlund Bellows i vores bestyrelse, der har delt denne info. 

Lad os hjælpe vores nydanske venner med information. 

Den danske tekst ligger her: ouh.dk  

Oversættelserne ligger samlet her: http://ouh.dk/wm486604

Fra opslaget på facebook: 

......................................

Sundhedsstyrelsens basale informationer om Coronavirus epidemien er nu oversat til følgende sprog:
Tyrkisk 
http://ouh.dk/dwn745399
Farsi 
http://ouh.dk/dwn745401
Arabisk 
http://ouh.dk/dwn745408
Bosnisk http://ouh.dk/dwn745409
Tamilsk http://ouh.dk/dwn745410
Tigrinya http://ouh.dk/dwn745412
Somalisk http://ouh.dk/dwn745413
Russisk http://ouh.dk/dwn745421
Polsk http://ouh.dk/dwn745422

Alle ligger samlet her: https://lnkd.in/gbNdxQX

Stor tak til Tolkecenteret i Region Syddanmark på sygehus Lillebælt
  

Pinsegudstjeneste

på flere sprog

I mange kirker læser kristne flygtninge og migranter bibeltekster højt på forskellige sprog

ved en af pinsens gudstjenester for at gøre pinsens budskab konkret og nærværende.

Sidste år blev der læst på mindst 19 sprog i 40 kirker. 

… Også i jeres kirke?

Læs mere: Pinse

Tværkulturel cykelstafet

Flygtninge og danskere cykler sammen for Tværkulturelt Center

To forårssøndage i maj og juni kører entusiastiske cyklister i København mange lange kilometer til fordel for Tværkulturelt Center. Der køres også lokale sponsorløb i Aarhus og Løgumkloster.

 Sponsorér en cyklist søndag den 5. maj eller 2. juni

og støt Tværkulturelt Center

Læs mere: Cykelløb 2019

Marts 2019

Større end os selv: Tro og fællesskab i en migrationstid

SÅDAN GIK DET: Livskloge foredrag om mødet mellem kristne og muslimer og det gode naboskab, om iranske konvertitters trosrejse og møde med dansk kirkeliv, og om gæstfrihedens teologi i en migrationstid ved hovedtalere fra Cambridge, Iran/Skotland og Vesterbro. Velforberedte unge fra Iran, Burundi og Taiwan, der fortalte ærligt og erfaringsnært om deres liv med Gud. Morgenbøn i kirken over Andrej Rublovs gæstfrihedsikon ved en indiskfødt anglikansk præst. Kunstudstillinger fra Skt. Petersborg og Filippinerne. En kinesisk violinist og en professionel fløjtenist, der gæstede konferencen for at hylde modtageren af årets integrationspris.

  Se billeder

Læs mere: Tværkulturelt Centers forårskonference den 22.-23. marts

Marts 2019

Den 34-årige sygeplejerske Mediatrice Bizindavyi Mushimiy fra Brønderslev har modtaget Tværkulturelt Centers integrationspris Årets Krus - Årets Knus 2019. Prisen, der består af krus, en kurv og et diplom, blev overrakt af tidligere generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp Andreas Kamm på Tværkulturelt Centers konference i København d. 22.-23. marts med temaet ”Større end os selv – Tro og fællesskab i en migrationstid.”

Læs mere: Integrationspris til kvoteflygtning fra Brønderslev 

Lysgudstjeneste i Københavns Domkirke for verdens flygtninge

December 2018

Mandag den 10. december dannede Vor Frue Kirke i København rammen om en stemningsfuld lysgudstjeneste for verdens flygtninge. Blandt de medvirkende var tidligere overrabbiner Bent Melchior, der i sin tale opfordrede de 300 deltagere til at være lys for hinanden og for alle mennesker på flugt i en mørk tid.

  Se billeder

Læs mere: Lysgudstjeneste 2018

November 2018

Aktivitetspris til haveprojekt for flygtninge og danskere

Guldagergård 4H-klub i Vesthimmerland har modtaget Tværkulturelt Centers aktivitetspris STJERNESTUNDER 2018 for et nytænkende haveprojekt for flygtninge og danskere. Gårdmandsparret Birgit og Henrik Bønlykke fik overrakt prisen i Helligåndskirken i Aarhus i weekenden af Tværkulturelt Centers næstformand, tidligere sognepræst Inge With Johannessen, og medbragte hilsener fra flygtninge fra Syrien og DR Congo, der desværre ikke kunne være til stede ved prisoverrækkelsen.

Prisen gives for et kirkeligt initiativ, der med små midler og et stort frivilligt engagement søger at imødekomme flygtninges behov for kontakt og meningsfuldt samvær med danskere i lokalsamfundet.

Læs mere: Stjernestunder i Nørager

September 2018

Migrantmenighedernes domkirketræf  i København

se billeder

Præster og ledere fra 12 migrantmenigheder i Københavns, Roskilde og Helsingør stifter fortalte om udfordringer og visioner og bidrog med sange på forskellige sprog på det årlige Domkirketræf i Københavns Domkirke tirsdag aften, hvor biskopperne fra København og Helsingør samt den katolske kirkes generalvikar deltog.

Læs mere: 12 migrantmenigheder mødte biskopper

Marts 2018

INTEGRATIONSPRIS TIL IRAKISK FLYGTNING FRA ÅGERUP

Den 59-årige elektrotekniker Samir Bagi har modtaget Tværkulturelt Centers integrationspris Årets Krus - Årets Knus 2018. Prisen, der består af krus, en kurv og et diplom, blev overrakt af tidligere overrabbiner Bent Melchior på Tværkulturelt Centers forårskonference i København med temaet ”Den gode integration – andre fortællinger”.

IMG 9363

Læs mere: Årets krus - årets knus 2018

November 2017

Lad glæden gro
- en weekend om tro, eksil og eksistens

AbelogBent2017
Flygtningeliv dengang og i dag var emnet for en velbesøgt samtalecafé mellem de to tidligere bådflygtninge på Tværkulturelt Centers konference i København første weekend i november. Her fortalte tidligere overrabbiner Bent Melchior levende og vedkommende om, hvordan han for 74 år siden måtte flygte til Sverige i en fiskekutter sammen med sin familie, da nazisterne i oktober 1943 indledte jagten på de danske jøder. Han blev interviewet af den eritreanske flygtning og tidligere journalist Abel Zemhret, der for tre år siden tilbragte seks døgn på Middelhavet på vej til Europa. 

Læs mere: Glimt fra inspirationskonference

September 2017

Hvor blev glæden af? I medierne fortælles historien om den fejlslagne integration. Men der er mange andre historier, som også skal fortælles. Historier om mennesker, der i sin tid er kommet hertil udefra, og som i dag bidrager aktivt til det danske samfund med deres arbejdskraft, kompetencer og livserfaring. Mennesker, der spreder masser af livsglæde i hverdagen.

Læs mere: Lad glæden gro

Juni 2017

I år blev der i pinsen læst på mindst  46 forskellige sprog i mindst 22 kirker ud over landet. De fleste læsere var nydanskere. Vi har spurgt vores medlemskirker m.fl., hvilke sprog der blev læst på i deres kirker. Kender du til flere kirker, hvor der var læsninger på andre sprog end dansk, så send os meget gerne enDenne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

 • Brønderslev Kirke: Mandarin, arabisk, swahili.
 • Den Danske Kirke i Jerusalem: Spansk, portugisisk, russisk, tysk, hollandsk, kinesisk, norsk, kmer, fransk, arabisk, japansk, græsk, engelsk, hebraisk, svensk, dansk.
 • Gellerup Kirke: Arabisk, tyrkisk, aramæisk, tamilsk, engelsk, dansk.
 • Grønnevang Kirke: Russisk, tysk, norsk, farsi, dari, kurdisk, tagalog,
 • Græsted kirke: Italiensk, dansk, fransk + 2 afrikanske stammesprog.
 • Helligåndskirken i Århus: Amharisk, assyrisk, tamilsk, lingala.
 • Herlev Kirke: Dansk, engelsk, tysk, græsk, hebraisk, latin,
 • Hjordkær Sogn: Rumænsk, ungarnsk, swahili, engelsk, dansk, sønderjysk
 • Kildebrønde Kirke: Engelsk, arabisk.
 • Kingos Kirke: Engelsk, dansk, twi, amharisk, tigrinya, italiensk, portugisisk, kinesisk, tamilsk, koreansk, farsi.
 • Kolding International Church: Dansk, engelsk, tigrinya, russisk, cebuano, tagalog, bengali, indonesisk, arabisk, hollandsk, rumænsk, ungarnsk, farsi.
 • Nazaret Kirke: Svensk, dansk, hollandsk, arabisk.
 • Nr. Løgum Kirke: Farsi, dansk, arabisk
 • Nørrelandskirken: Dansk, engelsk, farsi
 • Samsø Sogn: Brasiliansk-portugisisk, wolof, dansk.
 • Simon Peters Kirke: Engelsk, dansk, cebuano, tagalog, russisk, indonesisk, rumænsk.
 • St. Alban´s Church, Cph.: Arabisk, farsi, ibo, irsk, malayalam, dansk.
 • Sct. Michaelis Kirke: Farsi, congolesisk (fransk), filippinsk, kinesisk, portugisisk, koreansk, dansk.
 • Tranum Kirke: Farsi.
 • Tveje Merløse Kirke: Farsi, dansk, polsk.
 • Ølby Kirke: Arabisk, dansk, færøsk, kinesisk, indonesisk, tigrinya, portugisisk.
 • Zions Kirke: Dansk, farsi.

Maj 2017

"It was a beautiful experience and a splendid weekend!"
Afrikansk menighedsleder

"Super godt program! Jeg har fået viden, erfaring og nye venner
fra mange forskellige kulturer."       
Præst fra asiatisk menighed

Se billeder

Rum for møder og livgivende samtaler. Fællesskab og nye netværk. Inspirerende, berigende, opmuntrende, festligt og lærerigt. Det er nogle af de ord, deltagerne finder frem, når de fortæller om dette års konference for migrantpræster og menighedsledere i Middelfart i Kristi Himmelfartsferien arrangeret af Danske Kirkers Råd, Kirkernes Integrations Tjeneste og Tværkulturelt Center, der var tovholder.

Læs mere:  Migrantpræster og ledere samlet i Middelfart i Kristi Himmelfartsferien

Marts 2017

Den 29-årige kandidat i folkesundhedsvidenskab Nadege Uwamahoro har modtaget Tværkulturelt Centers integrationspris Årets Krus - Årets Knus 2017. Prisen, der består af krus, en kurv og et diplom, blev overrakt af tidligere overrabbiner Bent Melchior på Tværkulturelt Centers forårskonference i København med temaet Jeg var fremmed – og I blev bange for mig.

Læs mere: Integrationspris til FN-kvoteflygtning fra Rwanda  

November 2016

Aktivitetspris til kirkeligt integrationsnetværk

FÆLLESKIRKELIGT INTEGRATIONS NETVÆRK (FIN) i Haderslev har modtaget Tværkulturelt Centers aktivitetspris Stjernestunder 2016. Else Wiwe, tværkulturel konsulent i Luthersk Mission og FIN koordinator, modtog prisen sammen med Helene Nørgaard fra Gl. Haderslev Kirke, Emile Djonga fra DR Congo og nuværende og tidligere flygtninge fra Haderslev.

Læs mere: Stjernestunder i Haderslev

Juni 2016

Første weekend i juni var Tværkulturelt Center tovholder på årets InspirationsDage for migrantpræster på Brogården i Middelfart med temaet "God´s people in an age of migration: Understanding our history and looking to God for the future." Konferencen samlede 56 migrantpræster og ledere fra knap 30 menigheder ud over landet - heriblandt flere fællesskaber for nykristne iranere.

Læs mere: Migrantpræster møder biskop

December 2015

Der blev bedt for de mange millioner mennesker, der er drevet på flugt fra deres hjem på grund af krig, forfølgelse og krænkelse af menneskerettighederne, da Københavns Domkirke tirsdag den 8. december for niende gang dannede rammen om en lysgudstjeneste for verdens flygtninge. Blandt de over 300 deltagere var 130 asylsøgere fra sjællandske asylcentre. Biskop Peter Skov-Jakobsen prædikede, indvandrerpræst Niels Nymann Eriksen bad dele af kirkebønnen, og filminstruktør Michael Graversen satte fokus på gudstjenestens tema – børn i flygtningestrømmen. Gudstjenesten indledtes med en lysprocession ved asylsøgere og flygtninge fra blandt andet Irak, Iran, Afghanistan og Eritrea, der også medvirkede med tekstlæsninger og bønner. Tværkulturelt Center var tovholder på gudstjenesten, der var arrangeret i samarbejde med Københavns Domkirke, Mødestedet på Vesterbro og Apostelkirken.

Læs mere: Over 300 deltog i lysgudstjeneste for verdens flygtninge

September 2015

Det er ikke alle migrantmenigheder, der drømmer om at få deres egen kirkebygning. Nogle er glade for at være gæster i folkekirken. Mange steder er samarbejdet med en dansk sognemenighed til gensidig glæde og berigelse. For selv om det giver frihed og stabilitet, kræver det en meget god økonomi at være herre i eget hus - som den serbisk-ortodokse menighed i København, der som den første migrantmenighed i Danmark har købt en tidligere folkekirke.

Læs mere: Migrantmenigheder mødtes i Københavns Domkirke

Maj 2015

I år blev der i pinsen læst på mindst 55 forskellige sprog i mindst 20 (folke)kirker ud over landet. De fleste læsere var nydanskere. Vi har spurgt vores medlemskirker m.fl., hvilke sprog der blev læst på i deres kirker. Kender du til flere kirker, hvor der var læsninger på andre sprog end dansk, så send os meget gerne enDenne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Læs mere: Pinse på mange sprog 2015

Maj 2015

Velbesøgte InspirationsDage i Middelfart samlede præster og ledere fra 30 migrantmenigheder 
Se fotos

Nysgerrighed, medleven, bøn for verdens migranter og nødlidende - og masser af livsglæde: Der blev lyttet opmærksomt, bedt, sunget, klappet og grinet meget, da herboende migrantpræster og menighedsledere med rødder i 25 lande for sjette gang var samlet på Brogården i Middelfart i Kristi Himmelfartsferien for at dele erfaringer og visioner om at være menighed i Danmark. Fra det indholdsmættede program kan nævnes bibelrefleksion ved forfatter Ingeborg Kappelgaard, oplæg ved universitetslektor Hans Raun Iversen om danskernes tro, folkekirken og mission i Danmark, og foredrag ved psykolog Olu Robbin-Coker om præsteliv og stresshåndtering. Derudover var der rig lejlighed til at fejre livet i al dets brogede mangfoldighed hen over de to døgn i naturskønne omgivelser ved Lillebælt.  

Læs mere: Migrantpræster delte visioner

Marts 2015

Forårskonference om tro, flugt og fællesskab

København den 13.-14. marts 2015

Se fotos fra konferencen:  

http://ge.tt/3LkB9KC2

Konferencens hovedtaler var Chawkat Moucarry, der er interfaith specialist i den internationale kristne nødhjælps- og udviklingsorganisation World Vision, der arbejder i over 100 lande. Han er født og opvokset i Syrien, har en phd i islamiske studier fra Sorbonne Universitet i Paris og bor nu i England.

Læs mere: Lad håbet gro

Januar 2015

På årets første søndag tog 20 asylansøgere fra Center Avnstrup på Midtsjælland imod en invitation fra Roskilde Domkirke til at deltage i en English Evensong (Service in English) i anledning af Helligtrekonger, hvor den kristne kirke fejrer, at Jesus blev åbenbaret som verdens frelser. Ved den velbesøgte gudstjeneste, der også samlede herboende udlændinge og mange danskere, medvirkede domkoret og domkirkens organist, og sognepræst Ulla Thorbjørn Hansen prædikede.

Læs mere: Asylansøgere fejrede Helligtrekonger 

December 2014

Årets International Christmas Carol Service i Fredens Kirke på Østerbro samlede fulde huse, da 45 nyankomne asylansøgere fra Syrien og Eritrea sluttede sig til sangglade danskere og medlemmer af københavnske migrantmenigheder m.fl. for at synge julen ind på arabisk, tigrinya, engelsk, fransk, spansk, bulgarsk, farsi, indonesisk og kinesisk, læse julens centrale bibeltekster og lytte til julemusik fra hele verden. Bishop David Coles fra St Alban's anglikanske kirke forestod den anderledes julegudstjeneste, der var arrangeret af Tværkulturelt Center.

Tværkulturelt Center ønsker alle vores venner en glædelig jul og et velsignet nytår med tak for støtte og medleven i stort og småt i året, der gik. 

November 2014

AKTIVITETSPRIS: Den ugandiskfødte lærer Sarah Agwere, der er medlem af Brønderslev Kirkes Integrationsudvalg, modtog på udvalgets vegne Tværkulturelt Centers aktivitetspris

2014 STJERNESTUNDER for sin indsats som rollemodel, igangsætter og inspirator i kirkens omfattende integrationsarbejde. Blandt den nordjyske kirkes mange tiltag er internationale gudstjenester, tilbud om kontaktfamilier, velkomstpakker til nyankomne flygtninge, tværkulturelle sommerlejre, en arabisk migrantmenighed og en nystartet farsiklub for iranske flygtninge.

Prisen blev uddelt på Centrets efterårskonference i Aarhus den 1. november.

Se billeder fra konferencen

 

November 2014

Multietnisk inspirationskonference i Aarhus

Der var masser af eksempler på, at alle kan være med til at gøre en positiv forskel og fremme den gode integration, da over 150 danskere og nydanskere fra hele landet var samlet til inspirationskonference i Aarhus første weekend i november. At det ofte er så lidt, der skal til, viste de mange gode historier om, hvordan kirker ud over landet aktuelt er med til at byde de syriske asylansøgere på de mange nyoprettede asylcentre velkommen i lokalsamfundene.

Læs mere: Fællesskab på tværs af 26 nationaliteter 

September 2014

Med andre øjne: Migranters møde med folkekirken                                                                                    

Migrantåbne menigheder

- Tips og idéer

Tværkulturelt Center 2014

52 sider - 60 kr.

 

De mange portrætter er et levende galleri af til tider overraskende historier og er oplagt inspiration for både kirkens ansatte, præster, menighedsråd, kirkegængere og (andre) nydanskere.”    

Dorte Kappelgaard

Udviklingskonsulent, Kirkefondet

Læs mere: NYUDGIVELSE FRA TVÆRKULTURELT CENTER

August 2014

Hørby i Norjylland: 150 deltagere heraf 37 medarbejdere – 14 forskellige nationaliteter. Temaet for lejren var ”Gud er kærlighed”.

Hestlund: 134 deltagere heraf ca 40 medarbejdere – 14 nationaliteter var repræsenteret. For 50 deltagere var det første gang de var med på en kristen sommerlejr. Temaet var ”Gud er kærlighed”.

Løgumkloster – LME: Her var der 23 nationaliterer, 150 deltagere, 38 medarbejdere. Temaet var ”Gud møder mennesker”.

Hillerød – LMH: 135 deltagere, 20 nationaliteter og 20 medarbejdere. Temaet kredsede om Jesu 7 ”jeg er” ord.

Hillerød – LMH: Lejr for farsitalende: 155 overnattende deltagere hvoraf 137 var født i Iran eller Afganistan.

Juni 2014

I år blev der i pinsen læst på mindst 45 forskellige sprog i mindst 26 (folke)kirker ud over landet. De fleste læsere var nydanskere. Vi har spurgt vores medlemskirker m.fl., hvilke sprog der blev læst på i deres kirker. Kender du til flere kirker, hvor der var læsninger på andre sprog end dansk, så send os meget gerne enDenne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Læs mere: Pinse – på mange sprog…

Marts 2014

Den 42-årige congolesiske flygtning Emile Djonga fra Haderslev har modtaget Tværkulturelt Centers integrationspris Årets Krus - Årets Knus. Prisen gives til en kristen flygtning eller indvandrer, der har gjort en bemærkelsesværdig indsats for at blive integreret i det danske samfund og bygge bro mellem danskere og nydanskere. Prisen blev overrakt af tidligere overrabbiner Bent Melchior på Tværkulturelt Centers konference i København i weekenden om migration, marginalitet og håb i eksil.

Læs Bent Melchiors tale

Læs mere: Congolesisk flygtning modtog integrationspris

November 2013 

Menigheder på tværs

Første weekend i november bød Tværkulturelt Center velkommen til inspirationskonference i København om mangfoldighed og livsglæde. De omkring 130 deltagere kom fra hele landet og repræsenterede 30 forskellige lande fra Mellemøsten, Asien, Afrika, Latinamerika og Europa.

Læs mere: Velbesøgt efterårskonference 

September 2013

Migrantmenigheder og folkekirken: Det gode samarbejde

Med udgangspunkt i 15 case stories fortæller danske og nydanske præster/menighedsledere i en række interviews om glæder, udfordringer og forventninger til fællesskab på tværs af teologi og kirketraditioner.

Læs mere: Nyudgivelse

Juni 2013

Ved pinsens gudstjenester blev der læst bibeltekster højt på mindst 38 forskellige sprog i folkekirker ud over landet. Størstedelen af de mange læsere var herboende kristne nydanskere eller asylansøgere, der læste på deres modersmål. Nogle også medvirkede med sang og musik fra hjemlandet. Flere steder inviterede menighedsrådet efterfølgende på international pinsefrokost. Der blev læst på andre sprog end dansk i mindst 20 kirker.

Marts 2013

Se fotos fra Tværkulturelt Centers forårskonference.

Der var fuldt hus på Tværkulturelt Centers forårskonference i Fredens Kirke i København sidste weekend, der samlede 130 deltagere fra hele landet. Til sammen repræsenterede deltagerne 34 lande fra Mellemøsten, Asien, Afrika, Latinamerika og Europa. Her var både præster, menighedsrådsmedlemmer og kirkelige medarbejdere såvel som flygtninge og andre nydanskere samt asylansøgere fra blandt andet Syrien, Iran, Eritrea og Kina.

Læs mere: Trængsel på forårskonference

Januar 2013

Se billeder fra international gudstjeneste i Københavns Domkirke i anledning af Helligtrekonger.

I København markerede kristne migranter Helligtrekonger med en international gudstjeneste i domkirken i samarbejde med Danske Kirkers Råd, Natkirken og Tværkulturelt Center fredag den 4. januar. Ved gudstjenesten, der samlede omkring 100 deltagere, medvirkede repræsentanter for migrantmenigheder fra Asien, Afrika, Mellemøsten og Europa med tekstlæsninger, sang og bønner på dansk, engelsk, fransk og kinesisk.

Læs mere: Migrantmenigheder fejrede Helligtrekonger 

Oktober 2012
Flygtningenævnet omgør afslag til afghansk konvertit i principiel afgørelse

En 20-årig afghansk asylansøger, der i 2010 konverterede til kristendommen fra islam og blev døbt i Danmark, fik opholdstilladelse den 22. oktober, da Flygtningenævnet behandlede hans sag på ny. I april havde han fået afslag på asyl med henvisning til, at han kunne undlade at praktisere sin kristne tro i hjemlandet og dermed ikke ville risikere forfølgelse. Denne gang kom Flygtningenævnet frem til det stik modsatte resultat.

Læs mere: Religionsfrihed og asyl 

LANDSINDSAMLING: Dansk Flygtningehjælp har landsindsamling søndag den 11. november. Som tidligere år er der brug for danskere og nydanskere, der efter søndagsgudstjenesten - meget gerne sammen - vil gå en tur med indsamlingsbøssen i lokalområdet og samle penge ind til flygtninge i verdens brændpunkter. Det tager tre timer at gå en rute. I gennemsnit kommer der 1.000 kr. i hver indsamlinsbøsse.  

Læs mere: Hvor der er krig, er der flygtninge

Juni 2012
FN har udnævnt d. 20. juni til verdens flygtningedag
På Vesterbro i København blev flygtningedagen markeret ved gudstjenesten søndag d. 24. juni.

"For os var dagen en anledning til at besinde os på de farer og den ydmygelse, mange flygtninge må igennem under deres flugt. En fra menigheden fortalte om sine mange år undervejs fra Iran til Danmark, og vi bad for dem, der aldrig når frem," fortæller indvandrerpræst Niels Nymann Eriksen.   

Læs mere: Verdens flygtningedag