November 2018

Aktivitetspris til haveprojekt for flygtninge og danskere

Guldagergård 4H-klub i Vesthimmerland har modtaget Tværkulturelt Centers aktivitetspris STJERNESTUNDER 2018 for et nytænkende haveprojekt for flygtninge og danskere. Gårdmandsparret Birgit og Henrik Bønlykke fik overrakt prisen i Helligåndskirken i Aarhus i weekenden af Tværkulturelt Centers næstformand, tidligere sognepræst Inge With Johannessen, og medbragte hilsener fra flygtninge fra Syrien og DR Congo, der desværre ikke kunne være til stede ved prisoverrækkelsen.

Prisen gives for et kirkeligt initiativ, der med små midler og et stort frivilligt engagement søger at imødekomme flygtninges behov for kontakt og meningsfuldt samvær med danskere i lokalsamfundet.

Sådan startede det: Da den lille by Nørager for snart fem år siden modtog en større gruppe flygtninge fra borgerkrigen i Syrien, oprettede ildsjæle fra byen, kirken og Danmissions lokalkreds Foreningen for integration af flygtninge i Nørager. I samarbejde med foreningen åbnede gårdmandsfamilien Birgit og Henrik Bønlykke deres marker for et 4H haveprojekt, hvor flygtningefamilier fik tilbudt køkkenhaver og samvær med danskere.

Sådan gik det: Fem år senere har omkring 30 flygtninge fået en køkkenhave på Guldagergård og hertil fællesskab og danske netværk.Hver familie har et stykke jord, hvor de dyrker egne grøntsager. Derudover omfatter projektet en stor fælleshave. I dag er fem flygtninge med i klubbens bestyrelse, og der eksperimenteres med nye afgrøder med inspiration fra flygtningenes hjemlande.  

”Vi kommer fra Syrien. Nu sætter vi vores kartofler i Danmark. Det giver kærlighed til jorden og til Danmark. Jeg har stor respekt for landmanden og hans kone, der har givet os noget af deres jord. Det er en stor ting, der viser, at de har tillid til os.”

Mehyar Sahtout - Flygtning fra Syrien

For Birgit og Henrik Bønlykke er den kristne tro bærende for deres engagement: ”Når flygtninge spørger til vores tro, fortæller vi, at vi er kristne, og at her i Danmark respekterer vi hinandens tro. Vi vil gerne vise, at vi vil dem alle sammen. De fleste danskere har ingen forestilling om, hvad flygtninge har set og oplevet, inden de kom til Danmark. For os handler det om at møde flygtninge som vores medmennesker. ”

Prisen, der består af afrikanske kurve, stjernechokolade og 400 særtrykte kort, blev overrakt på Tværkulturelt Centers inspirationskonference i Aarhus med temaet Under åben himmel – Det gode liv i eksil.