Oktober 2012
Flygtningenævnet omgør afslag til afghansk konvertit i principiel afgørelse

En 20-årig afghansk asylansøger, der i 2010 konverterede til kristendommen fra islam og blev døbt i Danmark, fik opholdstilladelse den 22. oktober, da Flygtningenævnet behandlede hans sag på ny. I april havde han fået afslag på asyl med henvisning til, at han kunne undlade at praktisere sin kristne tro i hjemlandet og dermed ikke ville risikere forfølgelse. Denne gang kom Flygtningenævnet frem til det stik modsatte resultat.

Den nye afgørelse fastslår, at alle har ret til at praktisere deres tro og ”give udtryk for indre religiøs overbevisning gennem adfærd og handling,” og at det derfor ikke kan kræves, at en asylansøger ”for at undgå problemer i hjemlandet ... skal skjule eller hemmeligholde sin religiøse overbevisning.” Hermed lægger Flygtningenævnet vægt på, at religionsfrihed er en grundlæggende menneskerettighed.  

Sagen blev genoptaget efter kritik fra blandt andet UNHCR. Afgørelsen kan få principiel betydning for dansk asylpraksis fremover i forhold til konvertitter.

Hvor mange sager, der vil dreje sig om, vides ikke. Men ifølge indvandrerpræst Niels Nymann Eriksen fra Apostelkirken vil en mindre gruppe konvertitter, der hidtil har fået afslag, kunne få asyl efter den nye praksis, hvis afgørelsen danner præcedens.  

Læs mere på www.multisamfund.dk, hvor journalist Bent Dahl Jensen gennemgår baggrund og sagsforløb.