September 2012
To gode idéer til inspiration

Regnbuekonference: Biskopper mødte migrantmenigheder

Børnedag i samarbejde med migrantmenighed

 

 

Regnbuekonference i Københavns Domkirke
I september mødtes repræsentanter for 10 migrantmenigheder med to biskopper, medlemmer af mellemkirkelige stiftsudvalg og andre interesserede i Københavns Domkirke til den årlige regnbuekonference, der har til formål at fremme kontakt og gensidig forståelse mellem folkekirken i det enkelte stift og de mange nye menigheder, der ledes af herboende indvandrere og flygtninge. Den farverige konference samlede godt 40 deltagere med rødder i Afrika, Asien, Mellemøsten og Europa. 

 

At migrantmenigheder når mennesker, som folkekirken sjældent får kontakt med, kunne flere menighedsledere fortælle om. Fra den kinesiske menighed Chinese Church in Copenhagen fortalte Louisa Lam om kinesiske studerende, der kommer fra en presset hverdag i hjemlandet, og som i Danmark for første gang har tid til at tænke over livets store spørgsmål. I den kinesiske menighed møder de kristendommen på kinesisk gennem herboende kinesere, der har let ved at forstå de unges verdensbillede. Adskillige unge kinesere er det seneste år blevet døbt i menigheden i København, hvor der lægges stor vægt på personlig kontakt og venskab.      

 

Konferencen var arrangeret af de mellemkirkelige stiftsudvalg i København og Roskilde i samarbejde med Tværkulturelt Center.  

 

Se fotos fra konferencen

 

Dansk/etiopisk børnedag i Frederikssund Kirke
Herboende nydanskere fra Etiopien og Eritrea med tilknytning til københavnsk migrantmenighed medvirkede for nylig ved en festlig Børnedag i Frederikssund Kirke. - Sognemedhjælper Eva Kyd Østerlind skriver: "Vi har en venskabsmenighed i Addis Ababa, så derfor var det oplagt at vælge Etiopien som emne for en dag fuld af sjove aktiviteter og hyggeligt samvær. Der var bl.a. mulighed for at smage etiopiske madpandekager med fyld, folde flotte afrikansk maske i papir, bage små etiopiske pebernødder, male afrikanske masker og lave flotte smykker af muslingeskaller og kokosnød. Dagen blev sluttet af med en andagt, hvor vi lærte en etiopisk børnesang af vores gæster Daniel og Tesfu, der kommer fra hhv. Etiopien og Eritrea, og vi bad også på både amharisk, tigringa og dansk."

 

Se fotos: Daniel Hailu Larsen, leder af Emmanuel Etiopisk Kristent Fællesskab i København, og Tesfu Ghebru.