Inviter en flygtning i kirke søndag den 14. eller 21. juni

Abel IMG 7083 KortAsylboerntegner

Nåede I det ikke i pinsen? I en del sogne er der tradition for læsninger på forskellige sprog i pinsen. Sidste år læste nydanskere på mindst 45 forskellige sprog i 19 kirker. Men sådan gik det ikke i år. Efter den lange nedlukning og myndighedernes krav til antal og afstand m.m., var det kun få kirker, der kunne invitere nydanskere til at læse/medvirke ved pinsens gudstjenester.

Måske kunne man...: Vi opfordrer til, at præster/menigheder i stedet overvejer at markere FNs internationale flygtningedag den 20. juni i forbindelse med gudstjenesternesøndag den 14. eller 21. juni: 

- INVITÉR en flygtning til at læse søndagens tekst højt på sit modersmål.    

- KIRKEBØN: Inkludér verdens flygtninge i kirkebønnen.

- BØN: Bed en flygtning læse en kort bøn på dansk.

- LAV ET INTERVIEW med en flygtning. 

- VIS VIDEOEN Sjælsmarks børn maler (2 min.) eller læg link ud på hjemmeside. Se LINKnedenfor.

- VIS VIDEO / AFSPIL SANG: Abel Zemhret Kidane, flygtning fra Eritrea og medlem af Tværkulturelt Centers bestyrelse, synger sangen Vi takker Gud på sit modersmål tigrinya. Det var den sang, han sang sammen med andre eritreanske bådflygtninge, da deres båd nåede den italienske kyst i 2014 efter seks døgn på Middelhavet. Se LINK nedenfor.

LINK: Sjælsmarks børn maler (2 min.)

LINK: Sang på tigrinya (40 sek.)

CITAT: "Der er historier, som skal fortælles. Historier, som verden skal kende. Ikke alle flygtninge når frem og kan fortælle. Jeg nåede frem. Jeg er i live. Jeg kan fortælle." (Abel Zemhret Kidane - flygtning fra Eritrea)   

___________________________________________________________________________________________

FAKTA om verdens flygtninge:

- Flygtninge er enkeltpersoner, der er bragt i en situation, hvor de måtte flygte hjemmefra. Mange har ikke længere noget hjem.

- 90 procent af verdens 75 millioner flygtninge opholder sig primært i nærområder.

- To tredjedele er flygtninge i deres eget land.

- Halvdelen af verdens flygtninge er børn.

- En fjerdedel er kvinder.

I 2019 gav Danmark opholdstilladelse til 1.777 flygtninge. 781 blev familiesammenført med en flygtning (ægtefæller og børn).

De største flygtningegrupper i Danmark kommer fra Syrien, Irak, Libanon, Balkan/Eksjugoslavien, Iran og Somalia.

Læs mere: www.flygtning.dk