September 2015

Det er ikke alle migrantmenigheder, der drømmer om at få deres egen kirkebygning. Nogle er glade for at være gæster i folkekirken. Mange steder er samarbejdet med en dansk sognemenighed til gensidig glæde og berigelse. For selv om det giver frihed og stabilitet, kræver det en meget god økonomi at være herre i eget hus - som den serbisk-ortodokse menighed i København, der som den første migrantmenighed i Danmark har købt en tidligere folkekirke.

 

Det og meget andet kunne man høre om på en velbesøgt Regnbuekonference i Københavns Domkirke en tirsdag i september, hvor præster og menighedsledere fra 10 migrantmenigheder i København, Helsingør og Roskilde Stifter sang og fortalte om glæder og aktuelle udfordringer - herunder vigtigheden af at prioritere aktiviteter for børn og unge, der vokser op mellem flere kulturer. Blandt deltagerne var medlemmer af såvel nyoprettede flygtningemenigheder som den eritreansk-ortodokse på Vesterbro og veletablerede kirkesamfund som den kaldæiske menighed i Søborg. Hertil kom flere, der havde tilvalgt kristendommen fra en anden religion i voksen alder, og som berettede om voksende menigheder i Danmark med baggrund i lande som Vietnam, Nepal og Iran.

 

Som biskop Peter Skov-Jakobsen, Københavns Stift, udtrykte det i sin velkomst til de omkring 70 fremmødte: ”I have a dream: That Denmark will become a place where we all belong – a place where we all tell our stories and realize that these stories are part of our common heritage.”

 

Konferencen sluttede med irakisk buffet og engelsk aftensang i domkirken.  

 

Se fotos

 

Konferencen var arrangeret af Det mellemkirkelige Stiftsudvalg i Københavns Stift i samarbejde med Tværkulturelt Center.