September 2018

Migrantmenighedernes domkirketræf  i København

se billeder

Præster og ledere fra 12 migrantmenigheder i Københavns, Roskilde og Helsingør stifter fortalte om udfordringer og visioner og bidrog med sange på forskellige sprog på det årlige Domkirketræf i Københavns Domkirke tirsdag aften, hvor biskopperne fra København og Helsingør samt den katolske kirkes generalvikar deltog.

Biskop Lise-lotte Rebel fra Helsingør Stift understregede, at migrantmenighederne ikke alene er meget velkomne, men også er en stor berigelse for folkekirken. Generalvikar Niels Engelbrect fortalte i sin tale til de godt 80 deltagere, hvordan den katolske kirke betragter sig som kirke for alle nationaliteter og således betegner sig som den katolske kirke i Danmark snarere end den danske katolske kirke. 

Deltagerne repræsenterede migrantmenigheder med rødder i Kina, Armenien, Filippinerne, Indien, Irak, Eritrea, Nigeria, Eritrea, Uganda, Rwanda, Cameroun, England og Sverige. 

Konferencen var arrangeret af Det mellemkirkelige Stiftsudvalg i Københavns Stift i samarbejde med Tværkulturelt

Center.     

"Vi har startet en søndagsskole i vores menighed, så vores børn kan invitere deres danske kammerater med i kirke." 

Afrikansk menighedsleder

"Som kirker har vi forskellige traditioner, men vi er alle på vej mod den samme Kristus."

Armensk kirkeleder