Marts 2019

Større end os selv: Tro og fællesskab i en migrationstid

SÅDAN GIK DET: Livskloge foredrag om mødet mellem kristne og muslimer og det gode naboskab, om iranske konvertitters trosrejse og møde med dansk kirkeliv, og om gæstfrihedens teologi i en migrationstid ved hovedtalere fra Cambridge, Iran/Skotland og Vesterbro. Velforberedte unge fra Iran, Burundi og Taiwan, der fortalte ærligt og erfaringsnært om deres liv med Gud. Morgenbøn i kirken over Andrej Rublovs gæstfrihedsikon ved en indiskfødt anglikansk præst. Kunstudstillinger fra Skt. Petersborg og Filippinerne. En kinesisk violinist og en professionel fløjtenist, der gæstede konferencen for at hylde modtageren af årets integrationspris.

  Se billeder

MENNESKER MØDTES: Tværkulturelt Centers inspirationskonference bød på en mangfoldig mosaik af mennesker, samtaler, gudstjenester, bøn, sang, musik, kunst og bugnende buffetborde, hvor der var rig lejlighed til at mødes på tværs af sprog, profession, landsdele, kirketilhørsforhold, opholdsgrundlag og livshistorie. Mennesker mødtes og blev klogere på livet, troen, hinanden og vores mangfoldige virkelighed. - Og det var netop det, der var meningen.

SAGT PÅ KONFERENCEN:

COLIN CHAPMAN, britisk præst og tidligere lektor i islamiske studier:

Om kristnes møde med muslimer: "Vi er alle først og fremmest mennesker. Det vigtigste i religionsmødet er personlige relationer, forståelse og empati. Islam er en verdensreligion. Muslimer er stolte af deres tro. Der er absolut intet, der kan erstatte det personlige møde mellem kristne og muslimer ansigt til ansigt. Lad os udnytte enhver lejlighed til at mødes og opbygge tillidsfulde relationer. Først derefter kan vi samtale om det, vi er fælles om i vores tro, og de meget væsentlige forskelle." 

Læs Colin Chapmans hovedforedrag:

1. Knowing your neighbour

2. My lifelong engagement with muslims and islam

Læs Colin Chapmans prædiken i Sct. Andreas Kirke søndag den 24. marts 

SARA AFSHARI, iransk sociolog og teolog:

Om iranske konvertitter: "Flygtninge, der er opvokset med en anden religion, har brug for redskaber til at opbygge en ny identitet, når de er blevet døbt. De behøver hjælp til at integrere fortid og fremtid og finde ud af, hvordan man lever som kristen i Danmark. Er kirkerne villige til at bruge tid og ressourcer på at hjælpe dem? Vi må ikke lade flygtninge miste deres fortid men lytte til deres historier, smerte og oplevelse af tab såvel som deres glæde over deres nyfundne tro."

NIELS NYMANN  ERIKSEN, sogne- og indvandrerpræst på Vesterbro:

Om gæstfrihed: "Flygtninge tydeliggør det, der er et vilkår for alle kristne: At vi er i eksil. En kirke er en gæstehytte for vandringsmænd. Den næste, der banker på, bydes velkommen af den første. Kirkerne må være villige til at lade flygtninge og migranter indtage værtsrollen. Flygtninge og migranter får ejerskab over fællesskabet, når de er med til at byde andre velkommen."

"Migranter skal føle, at kirken også er deres rum. Det handler om at kunne rumme de fremmede uden nødvendigvis at kunne forstå og aflæse dem. For Guds billede er lagt i dem."

CLEMENT DACHET, partnerskabskoordinator i Mission Afrika:

Eftertanker: "Migranter er trætte af altid at være dem, der lytter. Vi har også noget at sige. En gang imellem vil vi gerne have ikke blot høretelefoner, men mikrofonen..." 

Konferencen fandt sted i Fredens Kirke på Østerbro i København og samlede 120 deltagere fra hele landet. Blandt konferencedeltagerne var omkring 30 nykristne iranske/kurdiske asylansøgere og flygtninge, hvoraf en del var indkvarteret privat hos danske familier.