Lysgudstjeneste i Københavns Domkirke for verdens flygtninge

December 2018

Mandag den 10. december dannede Vor Frue Kirke i København rammen om en stemningsfuld lysgudstjeneste for verdens flygtninge. Blandt de medvirkende var tidligere overrabbiner Bent Melchior, der i sin tale opfordrede de 300 deltagere til at være lys for hinanden og for alle mennesker på flugt i en mørk tid.

  Se billeder

Herefter sang 12 unge asylansøgere med iransk/kurdisk baggrund fra Udrejsecenter Kærshovedgård om deres erfaring af Guds kærlighed i deres liv.

Gudstjenesten blev indledt med en procession, hvor biskop Peter Skov-Jakobsen og sogne- og indvandrerpræst Niels Nymann Eriksen bar levende lys ind i kirkerummet sammen med asylansøgere og herboende flygtninge. Bønner og bibeltekster blev læst af flygtninge og asylansøgere fra Iran, Irak, Kurdistan, Eritrea og DR Congo. I kirkebønnen blev der bedt for de mange millioner mennesker, der har forladt deres hjem som flygtninge, og for dem, der har søgt beskyttelse hos os i Danmark. Særligt blev der bedt for de mange børn og unge på danske udrejsecentre. Efterfølgende blev der tændt lys og bedt specifikt for flygtninge fra otte af verdens brændpunkter, ligesom alle gudstjenestedeltagere fik mulighed for at tænde et lys ved et lyskors midt i kirken, mens den kinesiske violinist Jinyu Ling fyldte kirkerummet med sin musik. 

Flygtninge fra Iran og Irak havde bagt kage, som de serverede efter gudstjenesten i Domkirkens menighedslokale Rotunden, hvor der også var julegodter til asylbørnene. 


Lysgudstjenesten var arrangeret af Københavns Domkirke, Internationalt Kristent Center, Mødestedet på Vesterbro og Tværkulturelt Center, der var tovholde