Maj 2018

Glimt fra konferencen

 ”Det var en stor opmuntring at være med. Det var meget inspirerende og motiverende.”

 ”Jeg har fået lyst til at samarbejde med andre kirker.”

 ”What I remember best is the very warm atmosphere.”

Glimt fra deltagernes evaluering

Se billeder her

Mange migrantmenigheder vil gerne samarbejde med folkekirken og bidrage med noget positivt i det danske samfund. Det stod klart, da præster og ledere fra 30 migrantmenigheder og fællesskaber var samlet til InspirationsDage på Brogården i Middelfart i Kristi Himmelfartsferien arrangeret af Danske Kirkers Råd, Kirkernes Integrations Tjeneste, Folkekirkens Migrantsamarbejde og Tværkulturelt Center, der var tovholder.

Celebrating unity in diversity var temaet for konferencen, der i år blev afholdt for tiende gang. De godt 70 deltagere kom fra fem kontinenter og repræsenterede et bredt udsnit af kirkehistorien fra nogle af verdens ældste ortodokse kirkesamfund i Eritrea, Etiopien og Indien til unge pentekostale afrikanske menigheder, baptister fra Vietnam, Bhutan og Myanmar, evangelikale arabere, den katolske kirke, en kinesisk menighed samt fællesskaber for nykristne iranere og afghanere. Men selv om de teologiske, kulturelle og sproglige forskelle var til at tage og føle på, var der en stærk oplevelse af glæde, samhørighed og fællesskab om det centrale i det kristne budskab på tværs af forskelligheden.

Et tilbagevendende tema var et stærkt ønske om at give den kristne tro videre til kommende generationer – og en voksende erkendelse af, at det er en opgave, som må løftes i fællesskab. Som en deltager udtrykte det: ”Jeg har lært noget om, at det er vigtigt at samarbejde med danske kirker for vores børns skyld. De vokser jo op her og er meget danske.”

Blandt konferencens hovedtalere var biskop Peter Fischer-Møller fra Roskilde Stift. Han opfordrede migrantmenigheder til at opsøge den lokale sognekirke og udfordre danskernes religiøse blufærdighed. ”Folkekirken har brug for jer. I kan inspirere os med jeres tydelige kristne praksis og hjælpe os til at blive mere bevidste om vores tro i et sekulariseret samfund,” sagde biskoppen blandt andet. 

Programmet bød også på bibeltimer om identitet og lederskab ved den erfarne britiske præst Colin Chapman og oplæg om kristen enhed ved generalsekretær i FrikirkeNet Michael Wandt Laursen, der understregede vigtigheden af, at menigheder mødes på tværs, omtaler hinanden positivt og arbejder for synlig enhed: ”Enhed i Kristus er kirkens vigtigste kald. Det sætter alt andet i perspektiv.”

På konferencens seminarer var der mulighed for at fordybe sig i emner som demokratisk ledelse, børneopdragelse på tværs af kulturer, mødet med islam og idéer til samarbejde med folkekirken. Desuden var der rig lejlighed til samtale og erfaringsudveksling, ligesom deltagerne bidrog med sange, musik og bønner fra kirken ude i verden til konferencens festaften, der blev indledt med en ortodoks velsignelse på malayalam og sluttede med afrikansk dans og gospel!

Blandt forslag til emner på kommende konferencer var sjælesorg, hjælp til prædikenforberedelse og hvordan migrantkirker kan hjælpe danske menigheder med at være kirke for danskerne.  

Deltagernes ophold blev betalt af stifter, lokale sognemenigheder, den katolske kirke, Baptistkirken i Danmark, Chr. P. Hansen og Hustrus Fond samt Økumenisk Fond.