Migrantmenigheder havde ordet i Københavns Domkirke 

Se billeder

VIDEO: Sang på urdu: Medlemmer af pakistansk menighed i Emdrup Kirke (2 min.)  

VIDEO: Thai dansere fra Thai Church Copenhagen (52 sek.)

VIDEO: Ukrainske musikere: Natalia Pylypenko (violin) og Julia Zhukova (pianist) (34 sek.)

VIDEO: Sang på malayalam: Liya Eldhose, Malankara Syrian Orthodox Church (35 sek.)

HVORDAN fastholder vi vores kristne tro og identitet i Danmark som flygtninge/migranter? Det var temaet for årets Domkirketræf i Vor Frue Kirke i København en onsdag i september, hvor præster og ledere fra 12 migrantmenigheder med rødder i Afrika, Asien, Mellemøsten og Europa fik mikrofonen for at fortælle om visioner, værdier og aktuelle udfordringer. På tværs af sprog, kulturer og kirkesamfund var det for alle en hjertesag, at mennesker, der er nye i Danmark, ikke mister deres kristne tro i mødet med et sekulariseret vestligt samfund, ligesom mange understregede, at de også ønsker at dele kristendommen med danskere.     

Programmet bød på levende beretninger fra kirkelige miljøer, som folkekirken sjældent har kontakt med - heriblandt ortodokse og pentekostale menigheder fra Eritrea og Etiopien, kinesiske fællesskaber for studerende, expats og restaurationsarbejdere, en pakistansk menighed med rødder i trængte mindretalskirker i Pakistan og menigheder for svenske tilflyttere, herboende koreanere, serbiske indvandrere og ukrainske krigsflygtninge. Velintegrerede repræsentanter for nogle af verdens ældste kirkesamfund fortalte om, hvorfor det er vigtigt at videreføre kirkens gamle traditioner i et nyt land, og den katolske kirkes generalvikar gav et levende indblik i katolikkers mangeårige erfaringer med at være minoritetskirke i Danmark i med- og modgangstider. Der var også lejlighed til at høre præster og ledere fra unge protestantske/pentekostale menigheder, en koreansk reformert menighed og den svenske kirke reflektere over vigtigheden af at høre det kristne budskab på sit eget sprog i genkendelige kulturelle rammer - selv efter mange år i Danmark.      

I et perspektivindlæg opfordrede biskop Ulla Thorbjørn Hansen, Roskilde Stift, de tilstedeværende til at kontakte den lokale folkekirke. "Midt i vores forskellighed hører vi sammen som kristne," understregede biskoppen.  

THAI DANS , HIMBASHA OG KINESISKE MÅNEKAGER: Ud over de mange beretninger kunne man også opleve pakistansk og eritreansk kirkesang, thai dans, sang på malayalam fra den sydindiske Mar Thoma kirke samt ukrainsk musik for violin og klaver fremført af to professionelle musikere fra Kyiv. I pausen serverede medlemmer af migrantmenigheder hjemmebagte kinesiske månekåger, eritreansk himbasha og gaz (persisk nougat) m.m. 

GLOBAL MOSAIK: De medvirkende menigheder kom fra Eritrea, Etiopien, Ghana, Kina/Singapore/Hong Kong/Malaysia, Thailand, Filippinerne, Sydkorea, Indien, Pakistan, Iran, USA, Serbien, Ukraine og Sverige. 

ARRANGØRER: Konferencen var arrangeret af Stiftsudvalget for Mellemkirkeligt Arbejde i Københavns Stift i samarbejde med Tværkulturelt Center.    

DET SAGDE DE:

I vores menighed har vi mange veluddannede unge familier. De skal have opgaver og ansvar, for de er fremtidens kinesiske kirke i Danmark.” 

Kinesisk menighedsleder

Selv om vi har den samme tro som danskerne, har vi forskellig kultur. Derfor vil vi gerne have vores egen kirkebygning, hvor vi kan samles på vores måde og videregive det, der er vigtigt for os, til vores børn. Om Gud vil nærmer vi os målet.”  Ortodoks etiopisk menighedsleder

Da vi kom til Danmark for over 30 år siden, opdagede vi, at den kristne tro ikke er særlig synlig i danskernes liv. Vi ville gerne vise danskerne, hvordan vi holder gudstjeneste, og hvad vores tro betyder for os i hverdagen. Derfor startede vi vores egen kirke.” Ghanesisk præst   

Koreanere i Danmark har brug for at synge og tilbede Gud på koreansk.” Koreansk præst

Vi lægger stor vægt på at skabe relationer. I vores thai kirke er de fleste tidligere buddhister. De skal opleve det rart at komme i kirken.”Thailandsk menighedsleder 

Når Koranen bliver brændt offentligt i Europa, er det de kristne i Pakistan, der betaler prisen. Så er det vores kirker, der bliver brændt. Men det hører man meget lidt om i Danmark.” Pakistansk menighedsleder

Hvordan kommer vi tættere på Gud? Det er vores største udfordring i dag.” Ortodoks teolog, Serbisk-ortodoks menighed

Krig er det værste, der kan ske. Vi mærker alle sammen desperationen. Som præst søger man at opmuntre og sige gode ord. Og så er der dage, hvor man går hjem og græder.” Ukrainsk præst