November 2016

Aktivitetspris til kirkeligt integrationsnetværk

FÆLLESKIRKELIGT INTEGRATIONS NETVÆRK (FIN) i Haderslev har modtaget Tværkulturelt Centers aktivitetspris Stjernestunder 2016. Else Wiwe, tværkulturel konsulent i Luthersk Mission og FIN koordinator, modtog prisen sammen med Helene Nørgaard fra Gl. Haderslev Kirke, Emile Djonga fra DR Congo og nuværende og tidligere flygtninge fra Haderslev.

Prisen blev givet for etablering af et velfungerende samarbejdsforum for sognekirker, kirkelige organisationer og frikirker i Haderslev, der har givet kirkerne en fælles platform i forhold til samarbejde med kommunen, sprogskolen, asylcentre og andre NGO'er, der arbejder med flygtninge. Erfaringerne fra Haderslev viser, at når kirker og kirkelige organisationer koordinerer deres integrationstilbud til flygtninge, bliver det lettere at samarbejde med kommunen og andre aktører - og dermed lettere at få kontakt til de mennesker, kirkerne gerne vil hjælpe.

FIN blev oprettet 2010 med henblik på etablering af en fælles kontaktfamilieordning for byens flygtninge. I dag koordinerer FIN en række populære tiltag som multicafé for asylansøgere, venskabskontakter, kristendomsundervisning og "Kvinder møder kvinder". Disse og andre tilbud har gennem årene været til stor glæde og opmuntring for mange af byens flygtninge og asylansøgere, der herigennem har fået danske venner og fundet et fristed midt i en usikker og omskiftelig tid.

"Vi kan mere, når vi løfter i flok. Når vi samarbejder, oplever vi, at to plus to giver fem!" siger Kirsten Münster, sognepræst i Haderslev Domsogn og medinitiativtager til FIN.

Prisen blev overrakt på Tværkulturelt Centers inspirationskonference i Aarhus om den gode integration første weekend i november.