Juli 2014

Prisen som ”Månedens Skjernborger” gik i juni til tværkulturel konsulent Enok Sørensen, der modtog prisen på vegne af de ca. 50 frivillige i Luthersk Missions tværkulturelle arbejde  i Skjern.

"I yder en kæmpe indsats for at modtage og hjælpe nydanskere til at finde en plads i deres nye land," lød det fra formanden for Skjern Udviklingsforum, der fremhævede de månedlige middage på tværs, der samler ca. 100 deltagere på tværs af religion og etnisk baggrund, venskabskontakter, lektiehjælp, sport på tværs og andre sociale arrangementer. Desuden blev tolkearbejdet ved gudstjenester og møder fremhævet som "respektfuldt."

Til lykke til Enok og og alle de gæve frivillige!