Juni 2016

Første weekend i juni var Tværkulturelt Center tovholder på årets InspirationsDage for migrantpræster på Brogården i Middelfart med temaet "God´s people in an age of migration: Understanding our history and looking to God for the future." Konferencen samlede 56 migrantpræster og ledere fra knap 30 menigheder ud over landet - heriblandt flere fællesskaber for nykristne iranere.

Formålet var at skabe rum for teologisk refleksion og give ledere mulighed for at dele erfaringer og visioner om at være migrantmenighed i Danmark, få større kendskab til folkekirken og møde repræsentanter for forskellige dele af dansk kirkeliv - i år blandt andet biskop i Haderslev Stift Marianne Christiansen, der fortalte om folkekirkens historiske udvikling og aktuelle udfordringer. Biskoppen udtrykte glæde over denne mulighed for at møde så mange migrantpræster og få indblik i, hvordan folkekirken kan opleves, når den ses med migrantpræsteøjne. 

Se billeder på vores hjemmeside

Hen over weekenden holdt den anglikanske præst Colin Chapman bibelrefleksioiner over konferencens tema, og en række workshops dannede rammen om livlige diskussioner mellem deltagerne om emner fra gudstjenesteliv og præstens rolle til børneopdragelse mellem kulturer og redskaber til at håndtere generationsskifte i migrantmenigheder. Derudover var der rig lejlighed til at fejre livet i al dets brogede mangfoldighed i varm sommersol ved Lillebælt. 

Arrangører: Danske Kirkers Råd, Kirkernes Integrations Tjeneste og Tværkulturelt Center, der var tovholder.

Præsternes ophold blev betalt af menighedsråd, stiftsudvalg, Den Katolske Kirke, Baptistkirken i Danmark og Chr. P. Hansen og Hustrus Fond.