Flygtningesøndag 2023

Flygtninge er ikke tal - Flygtninge er menneskeliv

Markér FNs internationale flygtningedag den 20. juni 

Flygtningesøndag: Ud over verden markerer kirker FNs internationale flygtningedagsøndag den 18. eller 25. juni.  

For os i Danmark er FNs flygtningedag anledning til at anerkende flygtninges bidrag til det danske samfund og dansk kirkeliv og minde om, at verdens flygtninge fortsat har brug for beskyttelse og for at blive modtaget med respekt, forståelse og solidaritet.   

Flygtningesøndag - måske kunne man:

TEKSTLÆSNING:  Bede en flygtning læse søndagens tekst højt på dansk eller på sit modersmål.   

KIRKEBØN:  Nævne verdens flygtninge i kirkebønnen.

BØN/SANG:  Bede en flygtning skrive/læse en bøn eller synge en sang på sit modersmål.

INTERVIEW:  Lave et kort interview med en flygtning under/efter gudstjenesten. 

NADVER: Bede en flygtning hjælpe med at uddele nadver.

FADERVOR:Bede Fadervor på et andet sprog. Se link på Tværkulturelt Centers hjemmeside til Fadervor på mange sprog samt Fadervor læst/sunget på tigrinya (Eritrea), farsi/persisk (Iran) og aramæisk (Irak). 

BØN for verdens flygtninge: "God of grace, watch over all refugees. Open our eyes that we might see you in them. Open our hearts that they might see you in us. Open our arms that we might welcome refugees to new homes, as you stretched out your arms and invited everyone home. Amen."  exodusworldservice.org

___________________________________________________________________

FAKTA om verdens flygtninge: 

Flygtninge er enkeltpersoner, der er bragt i en situation, hvor de måtte flygte fra deres hjem. Mange flygtninge har ikke længere noget hjem. 

Ifølge UNHCR findes der i dag over 100 millioner flygtninge og fordrevne i verden. Det er det højeste tal nogen sinde. I tallet indgår de 14 millioner ukrainere, der har forladt deres hjem siden den russiske invasion. De konflikter, der sender mennesker på flugt, bliver stadig mere komplekse og langvarige.

40% af verdens flygtninge er børn.

Ca. 75% af verdens flygtninge opholder sig i nærområder. 

Siden februar har 8 millioner ukrainere krydset en international grænse. 6 millioner er internt fordrevne i Ukraine.   

Siden 2011 er 11 millioner syrere tvunget på flugt fra deres hjem. 6 millioner er internt fordrevne i Syrien.

I 2022 gav Danmark asyl til 1.403 flygtninge. Heraf var 593 afghanere, der fik ophold efter særlov. 773 ægtefæller og børn blev familiesammenført med en flygtning.

Hertil kommer 37.109 flygtninge fra Ukraine (voksne og børn), der har fået ophold efter særlov. Det skønnes, at ca. 29.000 fortsat opholder sig i Danmark.  

I Danmark kommer de største grupper med flygtningebaggrund fra Syrien (44.534), Irak (34.518), Ukraine (ca. 29.000), Libanon (28.121), Balkan/Eksjugoslavien (20-30.000), Iran (24.188) og Somalia (21.300). 

Læs mere: www.flygtning.dk og www.unhcr.org