September 2013

Migrantmenigheder og folkekirken: Det gode samarbejde

Med udgangspunkt i 15 case stories fortæller danske og nydanske præster/menighedsledere i en række interviews om glæder, udfordringer og forventninger til fællesskab på tværs af teologi og kirketraditioner.

Det er hverdagsnære og ofte hjertevarme beretninger.
Læs dem - og få indblik i nogle af de gode erfaringer, som er gjort ud over landet.
Udgivet med støtte fra Den folkekirkelige Udviklingsfond.

 

Det gode samarb

 

Migrantmenigheder og folkekirken

Det gode samarbejde

36 sider - 50 kr. Bestil den hos Tværkulturelt Center