Maj - 2022

”Hvis bøn er afmagtens sprog, har Store Bededag en særlig berettigelse i vores tid.”

Sådan skriver indvandrerpræst Niels Nymann Eriksen og pastor Ravi Chandran i en omtale af den økumeniske forbønsgudstjeneste Prayer for the Nation i Københavns Domkirke Store Bededag den 13. maj. 

Da Roskildes biskop tilbage i 1689 fik forordnet en årlig ”ekstraordinær, almindelig bededag” den fjerde fredag efter påske, var det for at det danske folk i anger og bøn skulle vende sig til Gud og bede om beskyttelse mod alt det, som kunne true deres tilværelse.

Der er noget i tanken om en anledning til som nation at vende sig til Gud i bøn, der har fornyet relevans i en tid, hvor krigen i Ukraine, pandemien og klimaforandringer minder os om, hvor skrøbelig fred og velstand er – også i dag.

Ved gudstjenesten i Københavns Domkirke vil biskop Peter Skov-Jakobsen tale om, hvorfor kristne beder, og præster og ledere fra otte migrantmenigheder vil sammen med repræsentanter for folkekirken, den katolske kirke, frikirker og kirkelige organisationer bidrage med egne bønner for Danmark og for en urolig verden. Der vil også være mulighed for at tænde lys som en ordløs bøn.

Prayer for the Nation blev afholdt første gang i 2003 på initiativ af nydanske præster, der ønskede det bedste for det land, de var kommet til. Det er dette initiativ, som nu genoplives efter en længere pause. 

Tværkulturelt Center støtter sammen med en række kirker og kirkelige organisa­tioner op om Prayer for the Nation, der er planlagt af en bredt sammensat arbejdsgruppe. 

Prayer for the Nation begynder kl. 14 og varer halvanden time.