Flygtninge er ikke tal - Flygtninge er menneskeliv

Markér FNs internationale flygtningedag den 20. juni 

Flygtningesøndag: Ud over verden markerer kirker FNs internationale flygtningedag søndag den 18. eller 25. juni.  

For os i Danmark er FNs flygtningedag anledning til at anerkende flygtninges bidrag til det danske samfund og dansk kirkeliv og minde om, at verdens flygtninge fortsat har brug for beskyttelse og for at blive modtaget med respekt, forståelse og solidaritet.   

Flygtningesøndag - måske kunne man:

TEKSTLÆSNING:  Bede en flygtning læse søndagens tekst højt på dansk eller på sit modersmål.   

KIRKEBØN:  Nævne verdens flygtninge i kirkebønnen.

BØN/SANG:  Bede en flygtning skrive/læse en bøn eller synge en sang på sit modersmål.

INTERVIEW:  Lave et kort interview med en flygtning under/efter gudstjenesten. 

NADVER: Bede en flygtning hjælpe med at uddele nadver.

FADERVOR:Bede Fadervor på et andet sprog. Se link på Tværkulturelt Centers hjemmeside til Fadervor på mange sprog samt Fadervor læst/sunget på tigrinya (Eritrea), farsi/persisk (Iran) og aramæisk (Irak). 

BØN for verdens flygtninge: "God of grace, watch over all refugees. Open our eyes that we might see you in them. Open our hearts that they might see you in us. Open our arms that we might welcome refugees to new homes, as you stretched out your arms and invited everyone home. Amen."  exodusworldservice.org

___________________________________________________________________

FAKTA om verdens flygtninge: 

Flygtninge er enkeltpersoner, der er bragt i en situation, hvor de måtte flygte fra deres hjem. Mange flygtninge har ikke længere noget hjem. 

Ifølge UNHCR findes der i dag over 100 millioner flygtninge og fordrevne i verden. Det er det højeste tal nogen sinde. I tallet indgår de 14 millioner ukrainere, der har forladt deres hjem siden den russiske invasion. De konflikter, der sender mennesker på flugt, bliver stadig mere komplekse og langvarige.

40% af verdens flygtninge er børn.

Ca. 75% af verdens flygtninge opholder sig i nærområder. 

Siden februar har 8 millioner ukrainere krydset en international grænse. 6 millioner er internt fordrevne i Ukraine.   

Siden 2011 er 11 millioner syrere tvunget på flugt fra deres hjem. 6 millioner er internt fordrevne i Syrien.

I 2022 gav Danmark asyl til 1.403 flygtninge. Heraf var 593 afghanere, der fik ophold efter særlov. 773 ægtefæller og børn blev familiesammenført med en flygtning.

Hertil kommer 37.109 flygtninge fra Ukraine (voksne og børn), der har fået ophold efter særlov. Det skønnes, at ca. 29.000 fortsat opholder sig i Danmark.  

I Danmark kommer de største grupper med flygtningebaggrund fra Syrien (44.534), Irak (34.518), Ukraine (ca. 29.000), Libanon (28.121), Balkan/Eksjugoslavien (20-30.000), Iran (24.188) og Somalia (21.300). 

Læs mere: www.flygtning.dk og www.unhcr.org

Jobopslag

REGNSKABSFØRER

Til kontor på Indre Østerbro søger

Tværkulturelt Center
en erfaren regnskabsfører
8-10 timer om ugen.

Tiltrædelse snarest.

Læs mere

 

Kommende events

Tværkulturelle sommerlejre/Farsi sommerkonference:

Se under
Kalendarium/Andet

 

InspirationsDage
for migrantpræster
og ledere

Brogaarden, Middelfart
8.-10. august

 

Migrantkirkernes Domkirketræf

Vor Frue Kirke, København

25. sept. kl. 17

 

Inspirationskonference

Aarhus d. 8.-10. nov.

 

Søndagens tekster

Bibeltekster på arabisk,
farsi, tigrinya og engelsk

Migrantmenigheder

Vejledning: Hvordan organiserer man sig i DK?

JUL i mange lande

24 opskrifter og interviews


Forside

 

84 sider: 100 kr

Læs mere

Video

Frihed til at drømme

Interview med ung afvist asylansøger

Konverteret - og hvad så?

Nydanske konvertitter i folkekirkelige fællesskaber

 

Konvertithfte forside

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55 sider: 70 kr. 
Læs mere

 

Migranter synger

Migrantkor

i folkekirkens rum

 

Migranter.synger

Læs mere

Glem ikke gæstfriheden

Folkekirkens møde
med asylansøgere

 
Glem ikke gstfriheden Forside Download

Det gode samarbejde

Migrantmenigheder
og folkekirken

 Det gode samarbejde omslag

Læs mere

Med andre øjne

Migranters møde
med folkekirken

 

14021 TKC medandreojne

Læs mere

Kirke og migration

Principper-folder-reduceret10 principper Download

Tro, eksil og eksistens

Danmarks største samling af interviews med nydanskere fra 40 lande om liv og tro.
Selamawit-rettet lav 6646

Tværkulturelt Center på

facebook-logo

Medlemmer: 168 folkekirkesogne, kirkelige organisationer og migrantmenigheder m.fl.
Formand: Tidligere sognepræst Inge With Johannesen - Netværkskoordinator: Birthe Munck-Fairwood
Tværkulturel medarbejder: Ann Juul Kjestrup - Regnskabsfører: Ilse Due