Tværkulturelt Center er godkendt af SKAT til at modtage fradragsberettigede gaver efter Ligningslovens §8A.  

Den øvre grænse for gavefradrag er 17.700 kr. i 2023 (17.200 kr. i 2022). Beløbet kan gives til en enkelt organisation eller fordeles mellem flere organisationer, der er godkendt efter Ligningslovens §8A.

Denne fradragsregel kan bruges, selv om man har tegnet gavebrev. Ægtefæller kan hver fradrage op til 17.700 kr. i 2023 (17.200 kr. i 2022).

VIGTIGT: For at få fradrag for gaver til Tværkulturelt Center, skal du oplyse dit cpr.nr.