Tværkulturelt Center er godkendt af SKAT til at modtage fradragsberettigede gaver efter Ligningslovens §8A.  

Den øvre grænse for gavefradrag er 16.600 i 2020. Beløbet kan gives til en enkelt organisation eller fordeles mellem flere organisationer, der er godkendt efter Ligningslovens §8A.

Denne fradragsregel kan bruges, selv om man har tegnet gavebrev. Ægtefæller kan hver fradrage op til 16.600.

VIGTIGT: For at få fradrag for gaver til Tværkulturelt Center, skal du oplyse dit cpr.nr.