Kirkelige organisationer: 10.000 – 25.000 kr om året.
Medlemsbidraget fastsættes i forhold til organisationens indtægter.

Aftalt organisationsstøtte: En organisation kan støtte Tværkulturelt Center med et fast årligt beløb efter nærmere aftale. Kontakt Tværkulturelt Center, tlf. 3536 6535

Associerede medlemmer (danske): 1.400 kr om året.

Associerede medlemmer (migrantmenigheder m.fl. ): 200 kr om året.

Medlemmer får avis og programmer i det antal, de ønsker, samt øvrige udgivelser.