Stemningsfuld lysgudstjeneste i Københavns Domkirke

Tirsdag den 5. december dannede Vor Frue Kirke i København rammen om en stemningsfyldt lysgudstjeneste for verdens flygtninge. Beskæftigelses - og integrationsborgmester Mia Nyegaard medvirkede med en tale, hvor hun understregede, at Københavns Kommune betragter mangfoldighed som en ressource, der gør os klogere på verden. I sin prædiken gjorde biskop Peter-Skov Jakobsen det klart, at verdens flygtninge også er vores ansvar - herunder de knap 3.000 asylbørn på danske asylcentre. Ved gudstjenesten medvirkede desuden ungdomskoret STJERNEKORET fra Goldschmidts Musikakademi, hvor de unge sangere har forskellig social, etnisk, kulturel og religiøs baggrund. 

Gudstjenesten blev indledt med en lysprocession, hvor biskoppen og indvandrerpræst Niels Nymann Eriksen sammen med asylansøgere og herboende flygtninge bar lys ind i kirkerummet.

Ind- og udgangsbøn samt alle tekster blev læst af flygtninge og asylansøgere fra Iran, Irak, Kurdistan, Eritrea og Guinea-Conakry.

I kirkebønnen bad biskoppen og indvandrerpræst Niels Nymann Eriksen for de mange millioner mennesker, der har forladt deres hjem som flygtninge, og for dem, der har søgt beskyttelse hos os i Danmark. Særligt blev der bedt for børnene og de unge på de danske asylcentre - at lyset i deres øjne ikke må slukkes. Efterfølgende blev der tændt lys og bedt specifikt for flygtninge fra ni af verdens brændpunkter, ligesom alle gudstjenestedeltagere fik mulighed for at tænde et lys ved et lyskors midt i kirken.

Efter gudstjenesten blev der serveret kaffe, hjemmebagt kage, dadler og frugt i Domkirkens menighedslokale Rotunden, hvor der også var julegodter til asylbørnene. 


Omkring 250 personer deltog i gudstjenesten, hvoraf omkring 100 var asylansøgere fra Center Avnstrup, Center Sandholm og de to udrejsecentre Sjælsmark i Nordsjælland og Kærshovedgaard ved Ikast.

Lysgudstjenesten var arrangeret af Københavns Domkirke, Apostelkirken, Internationalt Kristent Center, Mødestedet på Vesterbro og Tværkulturelt Center, der var tovholder.

Kommende events

Tværkulturelle sommerlejre/Farsi sommerkonference:

Se under
Kalendarium/Andet

 

InspirationsDage
for migrantpræster
og ledere

Brogaarden, Middelfart
8.-10. august

 

Migrantkirkernes Domkirketræf

Vor Frue Kirke, København

25. sept. kl. 17

 

Inspirationskonference

Aarhus d. 8.-10. nov.

 

Søndagens tekster

Bibeltekster på arabisk,
farsi, tigrinya og engelsk

Migrantmenigheder

Vejledning: Hvordan organiserer man sig i DK?

JUL i mange lande

24 opskrifter og interviews


Forside

 

84 sider: 100 kr

Læs mere

Video

Frihed til at drømme

Interview med ung afvist asylansøger

Konverteret - og hvad så?

Nydanske konvertitter i folkekirkelige fællesskaber

 

Konvertithfte forside

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55 sider: 70 kr. 
Læs mere

 

Migranter synger

Migrantkor

i folkekirkens rum

 

Migranter.synger

Læs mere

Glem ikke gæstfriheden

Folkekirkens møde
med asylansøgere

 
Glem ikke gstfriheden Forside Download

Det gode samarbejde

Migrantmenigheder
og folkekirken

 Det gode samarbejde omslag

Læs mere

Med andre øjne

Migranters møde
med folkekirken

 

14021 TKC medandreojne

Læs mere

Kirke og migration

Principper-folder-reduceret10 principper Download

Tro, eksil og eksistens

Danmarks største samling af interviews med nydanskere fra 40 lande om liv og tro.
Selamawit-rettet lav 6646

Tværkulturelt Center på

facebook-logo

Medlemmer: 168 folkekirkesogne, kirkelige organisationer og migrantmenigheder m.fl.
Formand: Tidligere sognepræst Inge With Johannesen - Netværkskoordinator: Birthe Munck-Fairwood
Tværkulturel medarbejder: Ann Juul Kjestrup - Regnskabsfører: Ilse Due