Velbesøgt lysgudstjeneste for verdens flygtninge

 

Se videoklip

 

Der blev sendt et lysspot mod himlen og tændt flere hundrede lys, da Københavns Domkirke tirsdag aften dannede rammen om en stemningsfuld lysgudstjeneste for verdens flygtninge med salmer, tekstlæsninger og bønner på syv sprog. Gudstjenesten blev indledt med, at 35 asylansøgere, flygtninge og præster bar lys ind i kirken. I sin prædiken mindede biskop Peter Skov-Jakobsen om, at Jesus er verdens lys - også midt i flugtens mørke. Blandt de omkring 300 deltagere var godt hundrede asylansøgere fra Iran, Afghanistan, Irak, Syrien og Pakistan, der er indkvarteret på asylcentre i Nordsjælland, Avnstrup og Kongelunden på Amager. Hertil kom en gruppe asylansøgere fra Udrejsecenter Kærshovedgård ved Ikast - de fleste nykristne iranere, der har fået afslag på asyl og står foran en ukendt fremtid.

 

Under gudstjenesten tændte en kateket fra et iransk menighedsfællesskab lys for otte af verdens brændpunkter med nedenstående bønner:  

 

Syria: Lord, we lift Syria to you. May you turn this nation’s swords into ploughshares, and bring your peace to reign.

Iraq: We pray for Iraq. May your love transcend the barriers of race, creed and denomination in this troubled country.

Afghanistan: Lord, we pray for Afghanistan. May you lead this country’s leaders in the path of wisdom and peace.

Iran: We pray for Iran. May you bless this land and use it once again to bless your people and the nations.

Eritrea: We pray for Eritrea. May you enable every person in this country to walk in the dignity for which you have created them.

South Sudan: We pray for South Sudan. Please silence the guns of war, that your people may know joy.

DR Congo: We pray for the Democratic Republic of Congo. May this country’s wealth bless its people and the nations.

Somalia: We pray for Somalia. May your kindness and compassion be sovereign, and bring healing from the wounds of war.

Kommende events

Migrantkirkernes
Domkirketræf

Københavns Domkirke
Vor Frue Kirke

Onsdag d. 27. sept. kl. 17

 

TemaDag
Traumatiserede flygtninge

v. psykolog
Michelle Lind Kappel

Bording Missionshus

Lørdag d. 4. november

Arr.: Indre Missions
Tværkulturelle Arbejde

 

Tværkulturel inspirationskonference

LIVETS GUD

København
d. 10.-12 november 

 

Internationale kirkelige mødesteder

Søndagens tekster

Bibeltekster på arabisk,
farsi, tigrinya og engelsk

Migrantmenigheder

Vejledning: Hvordan organiserer man sig i DK?

JUL i mange lande

24 opskrifter og interviews


Forside

 

84 sider: 100 kr

Læs mere

Video

Frihed til at drømme

Interview med ung afvist asylansøger

Konverteret - og hvad så?

Nydanske konvertitter i folkekirkelige fællesskaber

 

Konvertithfte forside

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55 sider: 70 kr. 
Læs mere

 

Migranter synger

Migrantkor

i folkekirkens rum

 

Migranter.synger

Læs mere

Glem ikke gæstfriheden

Folkekirkens møde
med asylansøgere

 
Glem ikke gstfriheden Forside Download

Det gode samarbejde

Migrantmenigheder
og folkekirken

 Det gode samarbejde omslag

Læs mere

Med andre øjne

Migranters møde
med folkekirken

 

14021 TKC medandreojne

Læs mere

Kirke og migration

Principper-folder-reduceret10 principper Download

Tro, eksil og eksistens

Danmarks største samling af interviews med nydanskere fra 40 lande om liv og tro.
Selamawit-rettet lav 6646

Tværkulturelt Center på

facebook-logo

Medlemmer: 168 folkekirkesogne, kirkelige organisationer og migrantmenigheder m.fl.
Formand: Tidligere sognepræst Inge With Johannesen - Netværkskoordinator: Birthe Munck-Fairwood
Tværkulturel medarbejder: Ann Juul Kjestrup - Regnskabsfører: Ilse Due