Fællesskab på tværs

Sidste onsdag i september var Københavns Domkirke rammen om årets regnbuekonference, hvor medlemmer fra omkring 14 forskellige migrantmenigheder var samlet. Københavns biskop Peter Skov-Jakobsen bød velkommen, hvorefter vi hørte ideer og erfaringer fra nogle af de repræsenterede migrantmenigheder.

Temaet var ”hvad kan vi, hvad vil vi … i fællesskab?" Og fællesskabsfølelse var der ikke mangel på denne aften, hvor vi blandt andet hørte at folkedans, fællespisninger og frimodighed kan være med til at skabe solid grobund for kristne menigheder, der vækster og trives.

Vi hørte fra nystartede menigheder, som den eritreansk-ortodokse menighed i Danmark. Mange af de eritreanere der er kommet til Danmark i løbet af de sidste par år, kommer med en lang og stolt ortodoks kirketradition fra hjemlandet, og vi hørte om, hvordan de er i færd med finde deres egen måde at være kirke på i nye omgivelser i lånte lokaler.

Vi hørte også fra den katolske kirke, der i mange år har haft tradition for sproggrupper, der holder gudstjenester på deres egne sprog uden at blive opfattet som et fællesskab adskilt fra resten af den katolske menighed.

Andre igen fortalte, hvordan det kan lykkes at skabe kristent fællesskab, hvor denomination træder i baggrunden, netop fordi fællesskabet er vigtigere.

Efter en veltillavet irakisk buffet var der aftensang i Domkirken. Den blev stemningsfuldt indledt af først den eritreanske sangerinde Helen Berhane, der sang to eritranske kristne sange, og derefter af indiske Liya Eldhouse, der sang på malayalam.

Regnbuekonferencen var arrangeret af Det Mellemkirkelige Stiftsudvalg i København i samarbejde med Tværkulturelt Center.

 

Flagkage

 

 

 

 

Jobopslag

REGNSKABSFØRER

Til kontor på Indre Østerbro søger

Tværkulturelt Center
en erfaren regnskabsfører
8-10 timer om ugen.

Tiltrædelse snarest.

Læs mere

 

Kommende events

Tværkulturelle sommerlejre/Farsi sommerkonference:

Se under
Kalendarium/Andet

 

InspirationsDage
for migrantpræster
og ledere

Brogaarden, Middelfart
8.-10. august

 

Migrantkirkernes Domkirketræf

Vor Frue Kirke, København

25. sept. kl. 17

 

Inspirationskonference

Aarhus d. 8.-10. nov.

 

Søndagens tekster

Bibeltekster på arabisk,
farsi, tigrinya og engelsk

Migrantmenigheder

Vejledning: Hvordan organiserer man sig i DK?

JUL i mange lande

24 opskrifter og interviews


Forside

 

84 sider: 100 kr

Læs mere

Video

Frihed til at drømme

Interview med ung afvist asylansøger

Konverteret - og hvad så?

Nydanske konvertitter i folkekirkelige fællesskaber

 

Konvertithfte forside

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55 sider: 70 kr. 
Læs mere

 

Migranter synger

Migrantkor

i folkekirkens rum

 

Migranter.synger

Læs mere

Glem ikke gæstfriheden

Folkekirkens møde
med asylansøgere

 
Glem ikke gstfriheden Forside Download

Det gode samarbejde

Migrantmenigheder
og folkekirken

 Det gode samarbejde omslag

Læs mere

Med andre øjne

Migranters møde
med folkekirken

 

14021 TKC medandreojne

Læs mere

Kirke og migration

Principper-folder-reduceret10 principper Download

Tro, eksil og eksistens

Danmarks største samling af interviews med nydanskere fra 40 lande om liv og tro.
Selamawit-rettet lav 6646

Tværkulturelt Center på

facebook-logo

Medlemmer: 168 folkekirkesogne, kirkelige organisationer og migrantmenigheder m.fl.
Formand: Tidligere sognepræst Inge With Johannesen - Netværkskoordinator: Birthe Munck-Fairwood
Tværkulturel medarbejder: Ann Juul Kjestrup - Regnskabsfører: Ilse Due