Kirkens opgave er at forme fællesskaber, der er anderledes og betinget af gæstfrihed. For det er Kristus selv, der møder os i den fremmede. Det var hovedbudskabet, da 130 danskere, flygtninge og migranter var samlet til inspirationskonference i København første weekend i november med temaet Glem ikke gæstfriheden.

 

I konferencens hovedforedrag om gæstfrihedens teologi understregede indvandrerpræst Niels Nymann Eriksen, at menneskeheden er på en fælles rejse. I mødet med den fremmede kommer vi i kontakt med vores egen fremmedhed. Når verdens flygtninge banker på vores dør, er det kirkens opgave både at være fortaler for dem, der ikke selv kan fortælle deres historie, og at forme anderledes fællesskaber baseret af gæstfrihed.

 

Weekenden bød på rige muligheder for erfaringsudveksling om gæstfrihed i praksis såvel som opdateret viden om flygtningesituationen ved Europas grænser og i Danmark ved asylchef i Dansk Flygtningehjælp Eva Singer, der understregede, at Danmark har ressourcer til at klare den aktuelle udfordring. Hun opfordrede til, at vi flytter fokus til de udfordringer, som flygtningene oplever på deres vej mod sikkerhed og beskyttelse. For ifølge asylchefen kommer langt størstedelen af Europas bådflygtninge fra såkaldt flygtningeproducerende lande med ret til international beskyttelse.      

 

På konferencen mødtes danskere og flygtninge i øjenhøjde. Flygtninge fra Mellemøsten og Eritrea fortalte deres historier og bidrog med andre perspektiver på kirkeliv, fællesskab og gæstfrihed, og migrantmenigheder fra Irak, Filippinerne og Etiopien serverede lækre retter fra hjemlandets køkkener, migrantkor sang og nydanske kunstnere udstillede tegninger, malerier og litografier fra tre kontinenter.    

Konferencen var arrangeret af Tværkulturelt Center i samarbejde med Folkekirkens Asylsamarbejde, Internationalt Kristent Center, Mødested Amager, International Church of Copenhagen, Kolding International Congregation samt københavnske sogne- og migrantmenigheder. Under konferencen var asylansøgere og flygtninge i integrationsfasen indkvarteret privat hos danske værtsfamilier.

Jobopslag

REGNSKABSFØRER

Til kontor på Indre Østerbro søger

Tværkulturelt Center
en erfaren regnskabsfører
8-10 timer om ugen.

Tiltrædelse snarest.

Læs mere

 

Kommende events

Tværkulturelle sommerlejre/Farsi sommerkonference:

Se under
Kalendarium/Andet

 

InspirationsDage
for migrantpræster
og ledere

Brogaarden, Middelfart
8.-10. august

 

Migrantkirkernes Domkirketræf

Vor Frue Kirke, København

25. sept. kl. 17

 

Inspirationskonference

Aarhus d. 8.-10. nov.

 

Søndagens tekster

Bibeltekster på arabisk,
farsi, tigrinya og engelsk

Migrantmenigheder

Vejledning: Hvordan organiserer man sig i DK?

JUL i mange lande

24 opskrifter og interviews


Forside

 

84 sider: 100 kr

Læs mere

Video

Frihed til at drømme

Interview med ung afvist asylansøger

Konverteret - og hvad så?

Nydanske konvertitter i folkekirkelige fællesskaber

 

Konvertithfte forside

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55 sider: 70 kr. 
Læs mere

 

Migranter synger

Migrantkor

i folkekirkens rum

 

Migranter.synger

Læs mere

Glem ikke gæstfriheden

Folkekirkens møde
med asylansøgere

 
Glem ikke gstfriheden Forside Download

Det gode samarbejde

Migrantmenigheder
og folkekirken

 Det gode samarbejde omslag

Læs mere

Med andre øjne

Migranters møde
med folkekirken

 

14021 TKC medandreojne

Læs mere

Kirke og migration

Principper-folder-reduceret10 principper Download

Tro, eksil og eksistens

Danmarks største samling af interviews med nydanskere fra 40 lande om liv og tro.
Selamawit-rettet lav 6646

Tværkulturelt Center på

facebook-logo

Medlemmer: 168 folkekirkesogne, kirkelige organisationer og migrantmenigheder m.fl.
Formand: Tidligere sognepræst Inge With Johannesen - Netværkskoordinator: Birthe Munck-Fairwood
Tværkulturel medarbejder: Ann Juul Kjestrup - Regnskabsfører: Ilse Due