Tværkulturelt Center har modtaget et beløb i støtte fra Edith og Godtfred Kirk Christiansens Fond til projektet Migrantåbne folkekirker, der gennemføres i samarbejde med Folkekirkens Migrantarbejde og migrantpræst Massoud Fouroozandeh.

Projektet har til formål at åbne folkekirken op for migranter ved at fremme udviklingen af en migrantvenlig kirkekultur i folkekirkemenigheder, herunder nye måder at være gudstjenestefejrende menighed på. På kort sigt er formålet, at flere nydanskere begynder at bruge folkekirken - og på længere sigt at de fastholdes i en lokal menighed. Endvidere har projektet til formål at udbygge kontakten mellem folkekirken og de godt 200 migrantmenigheder, der holder gudstjeneste på ca. 40 sprog ud over landet, med henblik på gensidig åbenhed og inspiration.

Tværkulturelt Center har eksisteret siden 1994 og har mange års erfaring med kontaktarbejde og brobygning mellem folkekirkemenigheder og migranter - herunder den type opgaver, som Folkekirkens Migrantarbejde forventes at løse. Vi vil gerne investere vores erfaring, infrastruktur og kontaktnetværk i et fælles projekt med en række konkrete mål og målbare resultater,

Projektet gennemføres i perioden maj 2012 - august 2014.