Den største udfordring

Nyt på tværs - december 2019

Tværkulturelt Center kan i år fejre 25 års jubilæum. Det giver anledning til et reflekteret tilbageblik: Har den kirkelige indsats gjort en forskel for flygtninge og migranter, siden brede kirkelige kredse i 1994 blev enige om at oprette et netværk, hvor menigheder og kirkelige organisationer kunne udveksle erfaringer og inspirere hinanden til at byde de nyankomne velkommen? Har kirken været med til at bygge de broer mellem mennesker, kulturer og religioner, som er af afgørende betydning i et stadig mere mangfoldigt samfund?

     Svaret er et rungende ja. For det er hævet over enhver tvivl, at den brede kirkelige integrationsindsats ud over landet gennem mange år har haft en mærkbar positiv effekt. Mennesker, der var nye i vores land, er blevet mødt med respekt, gæstfrihed og varme hænder uanset religion. De, der ønskede det, er blevet inviteret ind i et fællesskab om den kristne tro. Mange har for første gang haft frihed til at undersøge kristendommen. De blev taget vel imod, og nogle valgte at blive døbt. Flygtninge og migranter er blevet set og hørt og bidrager i dag aktivt i mange kirkelige miljøer – til liv og gensidig glæde.                  

     25 års kulturmøder har rusket op i folkekirken. Til tider besværligt og ubekvemt. Men det har været gevaldig sundt at se os selv gennem andres øjne, og i dag har mange danskere fået større syn for den rigdom af livs- og troserfaring, som mennesker, der kommer andre steder fra, bringer med sig.

     Fremover vil udfordringerne til kirken ikke blive mindre. Ifølge UNHCR har 75 millioner mennesker forladt deres hjem på grund af krig, konflikt og forfølgelse. Det er det højeste antal nogensinde. Heraf befinder en tredjedel sig i et andet land.        

     Halvdelen af verdens flygtninge er børn. En fjerdedel er kvinder. Det er tankevækkende i en tid, hvor frygten let tager overhånd - også i kirkelige miljøer. Ved den årlige lysgudstjeneste i Københavns Domkirke for verdens flygtninge blev der bedt for, at lyset ikke må slukkes i asylbørns øjne. For uanset de udfordringer, som det danske asylsystem står overfor i forhold til familier, der har fået afslag på asyl, må børnene ikke miste håbet. Ingen børn bør leve i uvished på danske asylcentre i årevis omgivet af voksne med bange øjne.  

     Det vækker til eftertanke, når Dansk Flygtningehjælps tidligere generalsekretær fortæller, at han er i tvivl om, hvad der bekymrer ham mest: Flygtningekrisen eller vores reaktion på den. I dag har den rige vestlige verden større fokus på, hvordan vi beskytter os selv mod verdens flygtninge, end hvordan vi sikrer flygtningene beskyttelse. Det er et markant skift, som kirken ikke må sidde overhørig. Den største udfordring til os i Vesten i dag er at bevare vores medmenneskelighed. Mister vi respekten for det enkelte menneske, mister vi vores menneskelighed.

     I adventstiden venter vi på, at Kristus kommer til os. Måske kommer han ikke i den skikkelse, vi havde forventet. Måske har han andre ansigtstræk. Men han kommer og fortæller os, at der er udråbt endnu et nådeår fra Herren - til liv og glæde for alle mennesker på jorden. Glædelig advent.  

Birthe Munck-Fairwood