Oversigt: Migrantmenigheder i Danmark (2022)

Definition: Ved "migrantmenighed" forstås her en kristen menighed på mindst 10 voksne,
der jævnligt holder gudstjeneste eller lignende på et andet sprog end dansk ved en præst/leder,
der ikke er født i Danmark.

I denne oversigt er menighederne opdelt efter geografisk oprindelse og gudstjenestesprog:

Denne oversigt er ikke fuldstændig.
Rettelser og oplysninger om migrantmenigheder og -fællesskaber, der ikke er med i oversigten,
modtages meget gerne på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller tlf. 3536 6535.

Tegnforklaring

Adv. Syvende Dags Adventistsamfundet
Angl. Anglikansk kirke
Ap. Apostolsk kirke
Bapt. Baptistkirke
Ev. Evangelikal
F Folkekirken
Int.den. Interdenominational
K Katolsk kirke
Luth. Luthersk kirke
Met. Metodistkirke
Missf. Missionsforbundet
Orient. Orientalsk kirke
Ortod. Ortodoks kirke
Pent.  Pentekostal
Pi. Pinsekirke
Reform. Reformert kirke
Uafh. Uafhængig
Karism. Karismatisk
* Tilknyttet (moder)kirke / kirkeligt netværk i udlandet

A: Anerkendt trossamfund: Et trossamfund uden for folkekirken, som ved kongelig resolution er anerkendt til ved egen præst/menighedsforstander at foretage kirkelige handlinger med borgerlig retsvirkning. I alt 11 trossamfund er anerkendt ved kongelig resolution. Anerkendte trossamfund kan søge Kirkeministeriet om vielsesbemyndigelse til præster og har mulighed for visse skattemæssige fordele. Siden 1970 har det ikke længere været muligt at blive anerkendt som trossamfund.

G: Godkendt trossamfund/menighed: Et trossamfund eller en menighed uden for folkekirken har mulighed for at blive godkendt af Kirkeministeriet, hvis trossamfundet/menigheden opfylder visse betingelser. Trossamfund og menigheder godkendes efter indstilling fra Det Rådgivende Udvalg vedr. Trossamfund. Godkendte trossamfund kan søge Kirkeministeriet om vielsesbemyndigelse til præster og har mulighed for visse skattemæssige fordele. Det er ikke et krav, at et trossamfund skal være godkendt for at virke i Danmark.

Information er oplyst af menigheden selv.