www.migrantmenigheder.dk

Antallet af migrantmenigheder i Danmark vokser. En opdateret kortlægning viser, at der i dag findes over 200 migrantmenigheder, der jævnligt holder gudstjenester på over 30 sprog. Besøg website, der er en del af projektet Folkekirken og migrantmenigheder under Det Mellemkirkelige Råd. Tværkulturelt Center har bidraget til projektet med udarbejdelse af aktuel oversigt m.m. sammen med Kirkernes Integrationstjeneste, der har været tovholder på det historisk brede samarbejde om dette nye kapitel i dansk kirkehistorie. 

Læs mere på www.migrantmenigheder.dk. Her findes også publikationen Migrantmenigheder.dk, der indeholder interviews, reportager og gode råd om samarbejde. 

 

Kristne nydanskere kommer fra en lang række kirker og kirkesamfund ude i verden. Følgende kirkesamfund er i dag repræsenteret i Danmark gennem kristne nydanskere. Nogle - men ikke alle - har etablerede menigheder/fællesskaber i Danmark.

 

Link: Gudstjenester på 30 sprog

 

OVERSIGT

Den anglikanske kirke (reformationskirke)

Den armensk-katolske kirke

Den armensk-apostolske ortodokse kirke (orientalsk)

Baptistkirken (reformationskirke)

Den etiopisk-ortodokse kirke (orientalsk)

Den græsk-katolske kirke

De græsk-ortodokse kirker (Østens byzantinske kirker - herunder patriarkaterne af Konstantinopel, Antiokia, Alexandria og Jerusalem samt selvstændige ortodokse kirker i bl.a. Georgien, Grækenland, Rumænien, Serbien, Slovenien og Tjekkiet))

Den kaldæiske katolske kirke

Den koptisk-katolske kirke

Den koptisk-ortodokse kirke (orientalsk)

Libanons Sct. Marons kirke (maroniter)

Den Lutherske Kirke (reformationskirke)

Indiens Mar Thomaskirke

Metodistkirken

Protestantiske kirker/kirkesamfund (reformationskirker samt yngre kirkesamfund som pinsekirken og apostolsk kirke)

Den reformerte eller presbyterianske kirke (reformationskirke)

Den romersk-katolske kirke

Den russisk-ortodokse kirke

Den syrisk-katolske kirke

Den syrisk-ortodokse kirke (orientalsk, vestsyrisk, jakobitisk)

Østens assyriske kirke (østsyrisk, kaldæisk, persisk, nestoriansk, aramæisk)

 

Bemærkninger:

 • Den kristne kirkes vugge stod i Mellemøsten, hvor tre kontinenter mødes. Den første kristne menighed blev grundlagt i Jerusalem. Herfra bredte kristendommen sig til resten af verden.
 • De forskellige kristne trosretninger kan populært opdeles i fem "familier":
 1. Østens assyriske kirke (anerkender de to første økumeniske koncilier fra år 325 og 381)
 2. Orientalske ortodokse kirker (anerkender de te første økumeniske koncilier fra år 325, 381 og 431)
 3. Østens ortodokse græsk-bysantinske kirker (anerkender syv økumeniske koncilier - fra år 325-787)
 4. De katolske kirker
 5. De protestantiske kirker.
 • Disse "kirkefamilier" er resultatet af de læremæssige splittelser, der opstod i kirkens første århundreder og sidenhen. De væsentligste var kirkemødet i Chalcedon (451), hvor de græsk-ortodokse kirker, de orientalsk-ortodokse kirker og den østassyriske kirke splittedes, bruddet mellem den østlige og den vestlige del af kristenheden i 1054, og reformationen i første halvdel af 1500-tallet.
 • De protestantiske kirker i Mellemøsten i dag har ikke rødder i den romersk-katolske kirke. De fleste medlemmer kommer fra lokale ortodokse eller katolske kirker.
 • Den syrisk-ortodokse kirke er ikke relateret til den nuværende stat Syrien.

KIRKER I TAL PÅ VERDENSPLAN

Kristne: 2,3 mia. = ca. 33 procent af verdens befolkning

Romersk-katolske kirker: 1,2 mia.

Pentekostale/karismatiske kirker: 612 mill.

Protestantiske kirker: 433 mill.

 • Den anglikanske kirke: 90 mill.
 • Reformerte kirker: 75 mill.
 • Methodistkirker. 75 mill.
 • Lutherske kirker: 70 mill.
 • Baptistkirker: 41 mill.

Ortodokse kirker: 277 mill.

Kilde: David Barrett, International Bulletin of Missionary Research, Vol. 36, No. 1, January 2012. Tallene er omtrentlige.

JUL i mange lande

24 opskrifter og interviews


Forside

 

84 sider: 100 kr

Læs mere