Projekt Verdensmiddage arrangeres af Tværkulturelt Center i samarbejde med lokale menigheder med flere og gennemføres med støtte fra Y´s Men Region Danmark.

Formålet med Projekt Verdensmiddage er at inspirere folkekirkemenigheder til at invitere nydanskere ind i menigheden og styrke samspillet mellem dem og den danske menighed.

Projekt Verdensmiddage handler om at åbne døren for mennesker, der er kommet hertil udefra, og skabe attraktive rammer om mødet mellem danskere og nydanskere i folkekirken. Menighederne inviterer lokale migranter til at lave mad fra hjemlandets køkken, og efter middagen udveksles erfaringer om kultur og kristentro.

Med støtte fra en projektkonsulent afholdes 15 verdens­middage i folkekirker i udvalgte sogne.

Projektet gennemføres i perioden august 2013 - oktober 2014 og fortsætter med flere verdensmiddage i foråret 2015.