Integration af nydanskere gennem deltagelse i kirkeligt foreningsliv

Fra 2007-2010 fik Tværkulturelt Center støtte fra Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration til projektet INTEGRATION AF NYDANSKERE GENNEM DELTAGELSE I KIRKELIGT FORENINGSLIV. Projektet tog udgangspunkt i det faktum, at mange nydanskere er religiøse mennesker, og inddrog religion som en positiv ressource i integrationsprocessen ved at udnytte det ofte oversete integrationspotentiale, som ligger i de folkekirkelige miljøer og i kirkeligt engagerede danskeres forståelse for religiøse mennesker. Projektet omhandlede igangsætning og videreudvikling af integrationsfremmende aktiviteter ud over landet forankret i det lokale folkekirkelige foreningsliv og var opdelt i en række tiltag, der blev gennemført henholdsvis centralt (projektkoordinator og sekretariat) og decentralt (lokale ressourcepersoner og frivillige). Projektet havde desuden til formål at identificere, synliggøre og støtte nydanske rolle­model­ler, der kan bidrage til større åbenhed og positive holdningsændringer i danske og etniske foreningsmiljøer.