Søg på hjemmesiden

Ryesgade 68C
2100 København Ø
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Tlf. 3536 6535
Reg.nr. 1551
Kontonr. 7707231
Giro 7707231
CVR 17494694
Mobilepay: 78684

 

Regnbuekonference i Københavns Domkirke

 

(1) Sådan gik det: Glimt fra konferencen den 12. september 2012

(2) Afsluttende refleksion om kirke og mangfoldighed ved George Thomas

 

 

(1) Sådan gik det

 

De dukker op alle vegne - de mange migrantmenigheder, der i disse år bliver en stadig mere synlig del af kirkeIivet i mange stifter. Ud over landet holdes der i dag gudstjenester på over 40 sprog i mindst 220 menigheder. I september mødtes repræsentanter for 10 migrantmenigheder med to biskopper, medlemmer af mellemkirkelige stiftsudvalg og andre interesserede i Københavns Domkirke til den årlige regnbuekonference - et folkekirkeligt initiativ på tværs af sprog og kirketraditioner. Konferencen blev afholdt første gang i 2007 på initiativ af Helsingør Stift og har til formål at fremme kontakt og gensidig forståelse mellem folkekirken og de mange nye menigheder, der ledes af herboende indvandrere og flygtninge. Den farverige konference samlede godt 40 deltagere med rødder i Afrika, Asien, Mellemøsten og Europa.

 

Biskop Peter Skov-Jakobsen, Københavns Stift, indledte med at understrege, at vi ikke skal være bange for uenighed. Vel er vi som menigheder meget forskellige, men vi har alle forudsætninger for at lære at leve sammen og bygge et fælles hjem, fordi vi i kirken taler fredens sprog. Biskoppen glædede sig over, at så mange menigheder var repræsenteret, og opfordrede til åbenhed og lydhørhed over for hinandens virkelighed.  

 

At migrantmenigheder når mennesker, som folkekirken sjældent får kontakt med, kunne flere menighedsledere fortælle om. Fra den kinesiske menighed Chinese Church in Copenhagen fortalte Louisa Lam om kinesiske studerende, der kommer fra en presset hverdag i hjemlandet, og som i Danmark for første gang har tid til at tænke over livets store spørgsmål. I den kinesiske menighed møder de kristendommen på kinesisk gennem herboende kinesere, der har let ved at forstå de unges verdensbillede. Adskillige unge kinesere er det seneste år blevet døbt i menigheden i København, hvor der lægges stor vægt på personlig kontakt og venskab.      

 

I flere indlæg blev det understreget, at forholdene i hjemlandet på godt og ondt i høj grad påvirker migrantmenigheder i Danmark. En indoneser fortalte om vanskelighederne ved at få tilladelse til kirkebyggeri i Indonesien sammenholdt med, at den indonesiske menighed i Danmark har et godt forhold til herboende muslimske landsmænd. En pakistansk menighed på Nørrebro støtter hjemlandets trængte kristne økonomisk med penge til lokale hjælpeprojekter, og en ung kaldæisk teologistuderende berettede om de yderst vanskelige forhold for det kristne mindretal i forældrenes hjemland Irak - og hvordan det har præget hendes egen opvækst i Danmark, at hun også her som iraker og kristen tilhører en minoritet.

 

Fader Benny Mathew, der er andenpræst ved den katolske menighed Sankt Annæ på Amager, hvor omkring 1.300 danskere og migranter fra hele verden hver uge deltager i en af de tre søndagsgudstjenester, reflekterede i sit indlæg over hverdagen som kristen i Danmark sammenholdt med hjemlandet Indien. Han konkluderede, at det på mange måder er en større udfordring at leve som kristen i et sekulariseret land som Danmark end i et multireligiøst samfund som Indien. Ikke overraskende oplever mange migranter, at de har brug for kirken for at bevare deres kristne tro i en dansk hverdag.    

 

At det for mange afrikanere er vigtigt at samles til gudstjeneste under former, der afspejler deres egen kirketradition, bekræftede flere afrikanske menighedsledere. Samtidig understregede de, at de afrikansk-ledede menigheder møder mange af de samme udfordringer som danske menigheder og gerne vil samarbejde - ikke mindst med henblik på undervisning af børn og unge.    

 

Efter høringsdelen, hvor der også var musikalske indslag fra Afrika, Vestindien/New York og Mellemøsten, serverede medlemmer af den kaldæiske menighed i Søborg velduftende irakisk biryani, mens der blev snakket livligt hen over bordene.

 

George Thomas fra ICC/Tværkulturelt Center afsluttede konferencen med at reflektere over de udfordringer til kirken, som følger med kulturel mangfoldighed: "En mangfoldig menighed er det sande billede af Guds rige. Mangfoldighed kommer os alle ved og er noget, mange af os taler entusiastisk om indtil den dag, vi selv forventes at gøre ting anderledes, end vi plejer...!"

 

Konferencen var arrangeret af de mellemkirkelige stiftsudvalg i København og Roskilde i samarbejde med Tværkulturelt Center.

 

 

(2) Afsluttende refleksion ved George Thomas, ICC/Tværkulturelt Center

 

Since this is called a Rainbow Conference, I will place before you seven pieces of thoughts surrounding the theme of church diversity. These are pieces expressed by different people at different places and times. Let the Holy Spirit enable each one of us present here to ponder over these thoughts.

 

(1) Church diversity is a true picture of God’s kingdom - right here, right now. It is not a minority issue. It is an “everyone issue.”

 

(2) Church diversity is something we love to talk about, until the moment it requires us to act differently than we are used to. It calls for more than just getting out of one’s comfort zone. It means creating a whole new perspective on comfort.

 

(3) Church diversity is listening to others praying in a language you don’t understand but yet joining them in spirit; it is having a mentor or role model of a different race, asking or answering scary offensive questions with an open mind, struggling to sing a song in a totally different style than you grew up with (or even enjoy) and still being able to worship our Creator God together in unity.

 

(4) Diversity was built into the church’s genetic code when it was born at Pentecost.At Pentecost, the Spirit did not enable the different cultural groups in Jerusalem to speak the same language; the apostles were equipped to speak in different languages. What an affirmation of cultural variety! The Spirit touches individuals – and cultures – differently. People's spiritual journeys are rarely the same. The Spirit never leaves identical fingerprints!

 

(5) Church diversity is essential for the Body of Christ to be healthy and complete. We are intricately bound to one another regardless of race or ethnicity. Without diversity we are deprived of the gifts and talents that make the church what God had intended.

 

(6) Church diversity is more than economic, social or even racial diversity. It is the inclusion of those who may not think or believe like us. There is a pattern of inclusion that works like this: Come to our place and believe like us. Then you can belong to Christ. This is opposite to the pattern that Christ seems to suggest. Christ´s pattern says: Come and belong, and then you will begin to behave in ways that are like Christ’s. You may not even understand why you are doing certain things. And after this you form a relationship with Christ that leads you to believe.

 

(7) Church diversity is biblical. It is a witness to the world that we are Jesus’ disciples (Acts 2). It is God’s idea. He made it our responsibility (Mt. 28:19: “Go therefore and make disciples of all nations.”). This very same diversity is glorified in the Book of Revelation 7: 9-10.

 

Let me close by reading Revelation 7:9: "After this I looked, and behold, a great multitude which no man could number, from every nation, from all tribes and peoples and tongues, standing before the throne and before the Lamb, clothed in white robes…." Amen.

 

 

 

Internationale kirkelige mødesteder

Video

Video om det gode samarbejde mellem

en folkekirke og en migrantmenighed

i Haderslev Stift.

https://www.youtube.com/watch?v=P_5txfJtZ2w

Kommende events

Efterårskonference

TIL LIV OG GLÆDE

Det gode liv i eksil

København d. 1.-3. nov.
Program

 

 

 

Migranter synger

Nyudgivelse

 

Migranter.synger

Læs mere

Glem ikke gæstfriheden

Folkekirkens møde
med asylansøgere

 
Glem ikke gstfriheden Forside Download

Det gode samarbejde

Migrantmenigheder
og folkekirken

 Det gode samarbejde omslag

Læs mere

Med andre øjne

Migranters møde
med folkekirken

 

14021 TKC medandreojne

Læs mere

Kirke og migration

Principper-folder-reduceret10 principper Download

Tro, eksil og eksistens

Danmarks største samling af interviews med nydanskere fra 40 lande om liv og tro.
Selamawit-rettet lav 6646

Tværkulturelt Center på

facebook-logo

Medlemmer: 168 folkekirkesogne, kirkelige organisationer og migrantmenigheder m.fl.
Formand: Tidligere konsulent i UNICEF Adnan Dahan - Netværkskoordinator: Birthe Munck-Fairwood
Sekretær: Ann Juul Kjestrup - Regnskabsfører: Ilse Due